Група 70


                      Скло та вироби із скла

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) товари товарної позиції 3207 (наприклад,  емалі та глазурі
склоподібні, скляний шлак, інше скло у вигляді порошку, гранул або
пластівців);

     б) вироби групи 71 (наприклад, біжутерія);

     в) кабелі   з   оптичного   волокна  товарної  позиції  8544,
електроізолятори (товарна позиція 8546) та арматуру з  ізоляційних
матеріалів товарної позиції 8547;

     г) волокно  оптичне,  оптично оброблені елементи,  шприци для
підшкірних ін'єкцій,  штучні очі, термометри, барометри, ареометри
та інші вироби групи 90;

     ґ) лампи чи освітлювальні прилади, світні знаки, покажчики та
аналогічні вироби,  які мають постійне джерело світла,  а також їх
частини товарної позиції 9405;

     д) ігри,  іграшки  та ялинкові прикраси,  спортивний інвентар
або інші товари групи 95 (за винятком скляних очей для ляльок  без
механізмів та інших виробів групи 95);

     е) гудзики,   посудини   Дьюара,  розпилювачі  та  аналогічні
предмети групи 96.

     2. У товарних позиціях 7003, 7004 і 7005:

     а) скло не вважається обробленим,  яким би процесам  воно  не
піддавалося до опалювання;

     б) обрізування   скла   за   формою   зовсім  не  впливає  на
класифікацію листового скла;

     в) термін "поглинальні,  відбивальні або невідбивальні  шари"
означає мікроскопічне тонке покриття металом або хімічною сполукою
(наприклад, оксидом металу), яке поглинає, наприклад, інфрачервоне
випромінювання  або  поліпшує якість скла до відбиття,  зберігаючи
при цьому його прозорість,  або те, що перешкоджає відбиттю світла
від поверхні скла.

     3. Вироби,  зазначені у товарній позиції 7006, включаються до
цієї  позиції,  навіть  якщо  вони  відповідають   характеристикам
готових виробів.

     4. У товарній позиції 7019 термін "скловата" означає:

     а) вату  мінеральну з вмістом кремнезему (SiO2) не менш як 60
мас.%;

     б) вату мінеральну  з  вмістом  кремнезему  (SiO2)  менше  60
мас.%, але з вмістом оксидів лужних металів (K2O або Na2O) понад 5
мас.% або з вмістом оксиду бору (В2О3) понад 2 мас.%.

     Інші види мінеральної вати включаються  до  товарної  позиції
6806.

     5. У цій Класифікації товарів термін "скло" означає плавлений
кварц та інші плавлені оксиди кремнію.

     Примітка до підпозицій:

     У підпозиціях 7013 21,  7013 31 та 7013 91 термін  "свинцевий
кришталь" означає тільки скло з вмістом монооксиду свинцю (PbO) не
менш як 24 мас.%.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
7001 00       |Склобій, скрап      |      |         |         |
              |скляний та інші     |      |         |         |
              |відходи скла;       |      |         |         |
              |скло у блоках:      |      |         |         |
7001 00 10 00 |- склобій, скрап    |      |   5     |  10     | -
              |скляний та інші     |      |         |         |
              |відходи скла        |      |         |         |
              |- скло у блоках:    |      |         |         |
7001 00 91 00 |- - оптичне скло    |      |   5     |  10     | -
7001 00 99 00 |- - інше            |      |   5     |  10     | -
7002          |Скло у вигляді куль |      |         |         |
              |(крім мікросфер     |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |7018), дротиків,    |      |         |         |
              |паличок або трубок, |      |         |         |
              |необроблене:        |      |         |         |
7002 10 00 00 |- кулі              |      |  10     |  20     | -
7002 20       |- дротики:          |      |         |         |
7002 20 10 00 |- - з оптичного скла|      |   2     |   5     | -
7002 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- трубки:           |      |         |         |
7002 31 00 00 |- - з розплавленого |      |   5     |  10     | -
              |кварцу або інших    |      |         |         |
              |розплавлених оксидів|      |         |         |
              |кремнію             |      |         |         |
7002 32 00 00 |- - з іншого скла з |      |   5     |  10     | -
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |лінійного розширення|      |         |         |
              |оксидів кремнію не  |      |         |         |
              |більш як 5х10(-6)/К |      |         |         |
              |в інтервалі         |      |         |         |
              |температур від 0    |      |         |         |
              |град. до 300 град.C |      |         |         |
7002 39 00 00 |- - інші            |      |   2     |   5     | -
7003          |Скло лите і         |      |         |         |
              |прокатне, у вигляді |      |         |         |
              |листів, пластин або |      |         |         |
              |профільоване, з     |      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
              |чи без нього, але не|      |         |         |
              |оброблене іншим     |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
              |- листи неармовані: |      |         |         |
7003 12       |- - забарвлені по   |      |         |         |
              |всій масі           |      |         |         |
              |(тоновані), матові, |      |         |         |
              |накладні, з         |      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
              |чи без нього:       |      |         |         |
7003 12 10 00 |- - - з оптичного   |      |  25     |  50     | кв. м
              |скла                |      |         |         |
              |- - - інше:         |      |         |         |
7003 12 91 00 |- - - - з           |      |  25     |  50     | кв. м
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
7003 12 99 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | кв. м
7003 19       |- - інші:           |      |         |         |
7003 19 10 00 |- - - з оптичного   |      |  25     |  50     | кв. м
              |скла                |      |         |         |
7003 19 90 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | кв. м
7003 20 00 00 |- листи армовані    |      |  25     |  50     | кв. м
7003 30 00 00 |-  профілі          |      |  25     |  50     | кв. м
7004          |Скло витягнуте або  |      |         |         |
              |видувне, листове з  |      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
              |чи без нього, але   |      |         |         |
              |не оброблене іншим  |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
7004 20       |- скло забарвлене по|      |         |         |
              |всій масі           |      |         |         |
              |(тоноване), матове, |      |         |         |
              |плаковане або       |      |         |         |
              |дубльоване чи з     |      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
              |чи без нього:       |      |         |         |
7004 20 10 00 |- - скло оптичне    |      |  15     |  30     | кв. м
              |- - інше:           |      |         |         |
7004 20 91 00 |- - - з             |      |  15     |  30     | кв. м
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
7004 20 99 00 |- - - інше          |      |  15     |  30     | кв. м
7004 90       |- інше:             |      |         |         |
7004 90 10 00 |- - скло оптичне    |      |  15     |  30     | кв. м
7004 90 70 00 |- - скло оранжерейне|      |  15     |  30     | кв. м
              |- - інше, завтовшки:|      |         |         |
7004 90 92 00 |- - - не більш як   |      |  15     |  30     | кв. м
              |2,5 мм              |      |         |         |
7004 90 98 00 |- - - понад 2,5 мм  |      |  15     |  30     | кв. м
7005          |Скло термічно       |      |         |         |
              |поліроване та скло з|      |         |         |
              |матовою або         |      |         |         |
              |полірованою         |      |         |         |
              |поверхнею у листах з|      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним шаром|      |         |         |
              |чи без нього, але не|      |         |         |
              |оброблене іншим     |      |         |         |
              |способом:           |      |         |         |
7005 10       |- скло неармоване з |      |         |         |
              |поглинальним,       |      |         |         |
              |відбивальним або    |      |         |         |
              |невідбивальним      |      |         |         |
              |шаром:              |      |         |         |
7005 10 05 00 |- - з невідбивальним|      |  25     |  50     | кв. м
              |шаром               |      |         |         |
              |- - інше, завтовшки:|      |         |         |
7005 10 25 00 |- - - не більш як   |      |  25     |  50     | кв. м
              |3,5 мм              |      |         |         |
7005 10 30 00 |- - - понад 3,5 мм, |      |  25     |  50     | кв. м
              |але не більш як 4,5 |      |         |         |
              |мм                  |      |         |         |
7005 10 80 00 |- - - понад 4,5 мм  |      |  25     |  50     | кв. м
              |- інше неармоване   |      |         |         |
              |скло:               |      |         |         |
7005 21       |- - забарвлене по   |      |         |         |
              |всій масі           |      |         |         |
              |(тоноване), матове, |      |         |         |
              |плаковане або       |      |         |         |
              |дубльоване чи       |      |         |         |
              |поліроване без      |      |         |         |
              |подальшого          |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7005 21 25 00 |- - - завтовшки не  |      |  25     |  50     | кв. м
              |більш як 3,5 мм     |      |         |         |
7005 21 30 00 |- - - завтовшки     |      |  25     |  50     | кв. м
              |понад 3,5 мм, але не|      |         |         |
              |більш як 4,5 мм     |      |         |         |
7005 21 80 00 |- - - завтовшки     |      |  25     |  50     | кв. м
              |понад 4,5 мм        |      |         |         |
7005 29       |- - інше:           |      |         |         |
7005 29 25 00 |- - - завтовшки не  |      |  25     |  50     | кв. м
              |більш як 3,5 мм     |      |         |         |
7005 29 35 00 |- - - завтовшки     |      |  25     |  50     | кв. м
              |понад 3,5 мм, але не|      |         |         |
              |більш як 4,5 мм     |      |         |         |
7005 29 80 00 |- - - завтовшки     |      |  25     |  50     | кв. м
              |понад 4,5 мм        |      |         |         |
7005 30 00 00 |- армоване скло     |      |  25     |  50     | кв. м
7006 00       |Скло товарних       |      |         |         |
              |позицій 7003, 7004  |      |         |         |
              |або 7005, гнуте,    |      |         |         |
              |грановане,          |      |         |         |
              |гравіроване,        |      |         |         |
              |свердлене,          |      |         |         |
              |емальоване або      |      |         |         |
              |оброблене іншим     |      |         |         |
              |способом, але не    |      |         |         |
              |оправлене і не      |      |         |         |
              |комбіноване з іншими|      |         |         |
              |матеріалами:        |      |         |         |
7006 00 10 00 |- скло оптичне      |      |  10     |  20     | -
7006 00 90 00 |- інше              |      |  10     |  20     | -
7007          |Скло безпечне,      |      |         |         |
              |включаючи скло      |      |         |         |
              |зміцнене            |      |         |         |
              |(загартоване) або   |      |         |         |
              |багатошарове:       |      |         |         |
              |- скло зміцнене     |      |         |         |
              |(загартоване)       |      |         |         |
              |безпечне:           |      |         |         |
7007 11       |- - розміром і      |      |         |         |
              |форматом, що дає    |      |         |         |
              |змогу використання  |      |         |         |
              |його в автомобілях, |      |         |         |
              |літальних апаратах, |      |         |         |
              |суднах, космічних   |      |         |         |
              |літальних апаратах  |      |         |         |
              |або інших           |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобах:            |      |         |         |
7007 11 10 00 |- - - розміром і    |      |  10     |  20     | -
              |форматом, що дає    |      |         |         |
              |змогу використання  |      |         |         |
              |його в засобах      |      |         |         |
              |наземного транспорту|      |         |         |
7007 11 90 00 |- - - інше          |      |   5     |  10     | -
7007 19       |- - інше:           |      |         |         |
7007 19 10 00 |- - - емальоване    |      |   5     |  10     | кв. м
7007 19 20 00 |- - - забарвлене по |      |  10     |  20     | кв. м
              |всій масі           |      |         |         |
              |(тоноване), матове, |      |         |         |
              |плаковане або       |      |         |         |
              |дубльоване чи таке, |      |         |         |
              |що має поглинальний |      |         |         |
              |або відбивальний шар|      |         |         |
7007 19 80 00 |- - - інше          |      |   5     |  10     | кв. м
              |- скло багатошарове |      |         |         |
              |безпечне [триплекс]:|      |         |         |
7007 21       |- - розміром і      |      |         |         |
              |форматом, що дає    |      |         |         |
              |змогу використання  |      |         |         |
              |його в автомобілях, |      |         |         |
              |літаках, суднах,    |      |         |         |
              |космічних літальних |      |         |         |
              |апаратах або інших  |      |         |         |
              |транспортних        |      |         |         |
              |засобах:            |      |         |         |
7007 21 10 00 |- - - вітрове скло, |      |   5     |  10     | -
              |необроблене, для    |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
              |- - - інше:         |      |         |         |
7007 21 91 00 |- - - - розміром і  |      |  10     |  20     | -
              |форматом, що дає    |      |         |         |
              |змогу використання  |      |         |         |
              |його у засобах      |      |         |         |
              |наземного транспорту|      |         |         |
7007 21 99 00 |- - - - інше        |      |   5     |  10     | -
7007 29 00 00 |- - інше            |      |   5     |  10     | кв. м
7008 00       |Багатошарові        |      |         |         |
              |ізоляційні вироби   |      |         |         |
              |скляні:             |      |         |         |
7008 00 20 00 |- забарвлені по всій|      |   5     |  10     | кв. м
              |масі, матові або    |      |         |         |
              |такі, що мають      |      |         |         |
              |поглинальний чи     |      |         |         |
              |відбивальний шар    |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7008 00 81 00 |- - які складаються |      |   5     |  10     | кв. м
              |з двох скляних      |      |         |         |
              |листів, герметично  |      |         |         |
              |скріплених за       |      |         |         |
              |периметром і        |      |         |         |
              |розділених шаром    |      |         |         |
              |повітря, інших газів|      |         |         |
              |або вакуумом        |      |         |         |
7008 00 89 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | кв. м
7009          |Дзеркала скляні, у  |      |         |         |
              |рамах або без рам,  |      |         |         |
              |включаючи дзеркала  |      |         |         |
              |заднього огляду:    |      |         |         |
7009 10 00 00 |- дзеркала заднього |      |  10     |  20     | шт
              |огляду для          |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7009 91 00 00 |- - без рам         |      |  10     |  20     | -
7009 92 00 00 |- - у рамах         |      |  10     |  20     | -
7010          |Пляшки, флакони,    |      |         |         |
              |глечики, горщики,   |      |         |         |
              |банки, ампули та    |      |         |         |
              |інші ємкості для    |      |         |         |
              |зберігання і        |      |         |         |
              |транспортування або |      |         |         |
              |упаковування        |      |         |         |
              |товарів; банки      |      |         |         |
              |скляні консервні;   |      |         |         |
              |запобіжник пробковий|      |         |         |
              |із скла, корки,     |      |         |         |
              |кришки та інші      |      |         |         |
              |засоби для          |      |         |         |
              |закупорювання,      |      |         |         |
              |скляні:             |      |         |         |
7010 10 00 00 |- ампули            |      |   5     |  10     | шт
7010 20 00 00 |- корки, кришки та  |      |   5     |  10     | шт
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |- інші, місткістю:  |      |         |         |
7010 91       |- - понад 1 л:      |      |         |         |
7010 91 10 00 |- - - банки для     |      |  10     |  20     | шт
              |консервування       |      |         |         |
              |(стерилізаційні     |      |         |         |
              |банки)              |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - для харчових|      |         |         |
              |продуктів і напоїв: |      |         |         |
              |- - - - - пляшки та |      |         |         |
              |флакони:            |      |         |         |
7010 91 21 00 |- - - - - - з       |      |   0     |  20     | шт
              |безбарвного скла    |      |         |         |
7010 91 29 00 |- - - - - - з       |      |  10     |  20     | шт
              |кольорового скла    |      |         |         |
7010 91 60 00 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | шт
7010 91 90 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  20     | шт
              |продуктів           |      |         |         |
7010 92       |- - понад  0,33 л,  |      |         |         |
              |але не більш як 1 л:|      |         |         |
7010 92 10 00 |- - - банки для     |      |  10     |  20     | шт
              |консервування       |      |         |         |
              |(стерилізаційні     |      |         |         |
              |банки)              |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - для харчових|      |         |         |
              |продуктів і напоїв: |      |         |         |
              |- - - - - пляшки та |      |         |         |
              |флакони:            |      |         |         |
7010 92 21 00 |- - - - - - з       |      |  10     |  20     | шт
              |безбарвного скла    |      |         |         |
(  Тимчасово протягом 2004 та 2005 років тарифну квоту на ввезення
в  Україну  пляшок для напоїв місткістю понад 0,33 л, але не більш
як  1 л з безбарвного скла встановити в обсязі по 200 млн. штук за
рік  за  пільговою  ставкою  ввізного  мита  0 згідно  із  Законом
N 1691-IV ( 1691-15 ) від 20.04.2004 )
7010 92 29 00 |- - - - - - з       |      |  10     |  20     | шт
              |кольорового скла    |      |         |         |
7010 92 60 00 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | шт
7010 92 90 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  20     | шт
              |продуктів           |      |         |         |
7010 93       |- - понад 0,15 л,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |0,33 л:             |      |         |         |
7010 93 10 00 |- - - банки для     |      |  10     |  20     | шт
              |консервування       |      |         |         |
              |(стерилізаційні     |      |         |         |
              |банки)              |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - для харчових|      |         |         |
              |продуктів і напоїв: |      |         |         |
              |- - - - - пляшки та |      |         |         |
              |флакони:            |      |         |         |
7010 93 21 00 |- - - - - - з       |      |  10     |  20     | шт
              |безбарвного скла    |      |         |         |
7010 93 29 00 |- - - - - - з       |      |  10     |  20     | шт
              |кольорового скла    |      |         |         |
              |- - - - - інші,     |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
7010 93 61 00 |- - - - - - 0,25 л  |      |  10     |  20     | шт
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 0,33 л     |      |         |         |
7010 93 69 00 |- - - - - - понад   |      |  10     |  20     | шт
              |0,15 л, але менше   |      |         |         |
              |0,25 л              |      |         |         |
7010 93 70 00 |- - - - для         |      |  10     |  20     | шт
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів           |      |         |         |
7010 93 90 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  20     | шт
              |продуктів           |      |         |         |
7010 94       |- - не більш як     |      |         |         |
              |0,15 л:             |      |         |         |
7010 94 10 00 |- - - банки для     |      |  25     |  50     | шт
              |консервування       |      |         |         |
              |(стерилізаційні     |      |         |         |
              |банки)              |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - для харчових|      |         |         |
              |продуктів і напоїв: |      |         |         |
7010 94 20 00 |- - - - - пляшки та |      |  10     |  20     | шт
              |флакони             |      |         |         |
7010 94 60 00 |- - - - - інші      |      |  10     |  20     | шт
              |- - - - для         |      |         |         |
              |фармацевтичних      |      |         |         |
              |продуктів,          |      |         |         |
              |місткістю:          |      |         |         |
7010 94 71 00 |- - - - - понад     |      |   5     |  10     | шт
              |0,055 л, але не     |      |         |         |
              |більш як 0,15 л     |      |         |         |
7010 94 79 00 |- - - - - не більш  |      |   5     |  10     | шт
              |як 0,055 л          |      |         |         |
7010 94 90 00 |- - - - для інших   |      |  10     |  20     | шт
              |продуктів           |      |         |         |
7011          |Колби із скла       |      |         |         |
              |відкриті та їх      |      |         |         |
              |частини із скла,    |      |         |         |
              |для електричних     |      |         |         |
              |ламп, електронно-   |      |         |         |
              |променевих трубок   |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |виробів:            |      |         |         |
7011 10 00 00 |- для електричного  |      |  10     |  20     | -
              |освітлення          |      |         |         |
7011 20 00 00 |- для електронно-   |      |  10     |  20     | -
              |променевих трубок   |      |         |         |
7011 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
7012 00       |Скляні колби для    |      |         |         |
              |посудин Дьюара або  |      |         |         |
              |для інших вакуумних |      |         |         |
              |посудин:            |      |         |         |
7012 00 10 00 |- не завершені у    |      |  10     |  20     | шт
              |виробництві         |      |         |         |
7012 00 90 00 |- завершені у       |      |  10     |  20     | шт
              |виробництві         |      |         |         |
7013          |Посуд столовий,     |      |         |         |
              |кухонний, предмети  |      |         |         |
              |туалету,            |      |         |         |
              |канцелярське        |      |         |         |
              |приладдя, вироби для|      |         |         |
              |оздоблення житла або|      |         |         |
              |аналогічні вироби із|      |         |         |
              |скла, крім виробів  |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |7010 або 7018:      |      |         |         |
7013 10 00 00 |- із склокераміки   |      |  10     |  20     | шт
              |- посудини для      |      |         |         |
              |пиття, крім         |      |         |         |
              |вироблених із       |      |         |         |
              |склокераміки:       |      |         |         |
7013 21       |- - із свинцевого   |      |         |         |
              |кришталю:           |      |         |         |
              |- - - ручного       |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7013 21 11 00 |- - - - ограновані  |      |  10     |  20     | шт
              |або інакше оздоблені|      |         |         |
7013 21 19 00 |- - - - інші        |      |  10     |  20     | шт
              |- - - механічного   |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7013 21 91 00 |- - - - ограновані  |      |  25     |  50     | шт
              |або інакше оздоблені|      |         |         |
7013 21 99 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | шт
7013 29       |- - інші:           |      |         |         |
7013 29 10 00 |- - - із зміцненого |      |  25     |  50     | шт
              |скла                |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
              |- - - - ручного     |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7013 29 51 00 |- - - - - ограновані|      |  25     |  50     | шт
              |або інакше оздоблені|      |         |         |
7013 29 59 00 |- - - - - інші      |      |  25     |  50     | шт
              |- - - - механічного |      |         |         |
              |оброблення:         |      |         |         |
7013 29 91 00 |- - - - - ограновані|      |  25     |  50     | шт
              |або інакше оздоблені|      |         |         |
7013 29 99 00 |- - - - - інші      |      |  25     |  50     | шт
              |- посуд столовий    |      |         |         |
              |(крім посудин для   |      |         |         |
              |пиття) або кухонний,|      |         |         |
              |крім виробленого із |      |         |         |
              |склокераміки:       |      |         |         |
7013 31       |- - із свинцевого   |      |         |         |
              |кришталю:           |      |         |         |
7013 31 10 00 |- - - ручного       |      |  10     |  20     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
7013 31 90 00 |- - - механічного   |      |  25     |  50     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
7013 32 00 00 |- - із скла з       |      |  25     |  50     | шт
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |лінійного           |      |         |         |
              |розширення не більш |      |         |         |
              |як 5х10(-6)/К в     |      |         |         |
              |інтервалі температур|      |         |         |
              |від 0 град.C до     |      |         |         |
              |300 град.C          |      |         |         |
7013 39       |- - інші:           |      |         |         |
7013 39 10 00 |- - - із зміцненого |      |  25     |  50     | шт
              |скла                |      |         |         |
              |- - - з іншого скла:|      |         |         |
7013 39 91 00 |- - - - ручного     |      |  25     |  50     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
7013 39 99 00 |- - - - механічного |      |  25     |  50     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
              |- інші вироби із    |      |         |         |
              |скла:               |      |         |         |
7013 91       |- - із свинцевого   |      |         |         |
              |кришталю:           |      |         |         |
7013 91 10 00 |- - - ручного       |      |  25     |  50     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
7013 91 90 00 |- - - механічного   |      |  25     |  50     | шт
              |оброблення          |      |         |         |
7013 99 00 00 |- - інші            |      |  25     |  50     | шт
7014 00 00 00 |Скляні вироби для   |      |  10     |  20     | -
              |сигналізації та     |      |         |         |
              |оптичні елементи із |      |         |         |
              |скла (крім          |      |         |         |
              |перелічених у       |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |7015), оптично не   |      |         |         |
              |оброблені           |      |         |         |
7015          |Скло для годинників |      |         |         |
              |та аналогічне скло, |      |         |         |
              |скло для окулярів,  |      |         |         |
              |звичайних або тих,  |      |         |         |
              |що коригують зір,   |      |         |         |
              |опуклі, центровані, |      |         |         |
              |увігнуті тощо,      |      |         |         |
              |оптично не          |      |         |         |
              |оброблені, скляні   |      |         |         |
              |порожні сфери та їх |      |         |         |
              |сегменти для        |      |         |         |
              |виготовлення такого |      |         |         |
              |скла:               |      |         |         |
7015 10 00 00 |- скло для окулярів,|      |  10     |  20     | -
              |що коригують зір    |      |         |         |
7015 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | -
7016          |Блоки для           |      |         |         |
              |брукування, плитка, |      |         |         |
              |цегла, кахлі,       |      |         |         |
              |черепиця тощо, з    |      |         |         |
              |пресованого або     |      |         |         |
              |литого скла,        |      |         |         |
              |армованого чи ні,   |      |         |         |
              |для будівництва або |      |         |         |
              |споруд; кубики,     |      |         |         |
              |квадратики та інші  |      |         |         |
              |шматочки скла, на   |      |         |         |
              |основі чи без неї,  |      |         |         |
              |для мозаїк або інших|      |         |         |
              |аналогічних         |      |         |         |
              |оздоблень; скло для |      |         |         |
              |вітражів; скло      |      |         |         |
              |пористе або піноскло|      |         |         |
              |у блоках, панелях,  |      |         |         |
              |пластинах тощо:     |      |         |         |
7016 10 00 00 |- кубики, квадратики|      |  10     |  20     | -
              |та інші шматочки    |      |         |         |
              |скла, на основі чи  |      |         |         |
              |без неї, для мозаїк |      |         |         |
              |або аналогічних     |      |         |         |
              |декоративних цілей  |      |         |         |
7016 90       |- інші:             |      |         |         |
7016 90 10 00 |- - скло для        |      |  10     |  20     | кв. м
              |вітражів            |      |         |         |
7016 90 30 00 |- - пористе скло або|      |  10     |  20     | -
              |піноскло            |      |         |         |
7016 90 90 00 |- - інше            |      |  10     |  20     | -
7017          |Посуд лабораторний, |      |         |         |
              |гігієнічний або     |      |         |         |
              |фармацевтичний,     |      |         |         |
              |скляний градуйований|      |         |         |
              |чи не градуйований: |      |         |         |
7017 10 00 00 |- з розплавленого   |      |  10     |  20     | -
              |кварцу або інших    |      |         |         |
              |розплавлених оксидів|      |         |         |
              |кремнію             |      |         |         |
7017 20 00 00 |- із скла з         |      |  10     |  20     | -
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |лінійного розширення|      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |5х10(-6)/К в        |      |         |         |
              |інтервалі           |      |         |         |
              |температур від      |      |         |         |
              |0 град.C до 300     |      |         |         |
              |град.C              |      |         |         |
7017 90 00 00 |- інший             |      |  10     |  20     | -
7018          |Намистини скляні,   |      |         |         |
              |вироби, що імітують |      |         |         |
              |природні або        |      |         |         |
              |культивовані перли, |      |         |         |
              |дорогоцінне каміння |      |         |         |
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |із скла, крім       |      |         |         |
              |біжутерії; скляні   |      |         |         |
              |очі, крім протезів; |      |         |         |
              |статуетки та інші   |      |         |         |
              |декоративні вироби  |      |         |         |
              |із скла, вироблені  |      |         |         |
              |за допомогою        |      |         |         |
              |склодувної трубки,  |      |         |         |
              |крім біжутерії;     |      |         |         |
              |скляні мікросфери   |      |         |         |
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 1 мм:            |      |         |         |
7018 10       |- намистини скляні, |      |         |         |
              |вироби, що імітують |      |         |         |
              |природні або        |      |         |         |
              |культивовані перли, |      |         |         |
              |дорогоцінне каміння |      |         |         |
              |й аналогічні вироби |      |         |         |
              |із скла:            |      |         |         |
              |- - намистини       |      |         |         |
              |скляні:             |      |         |         |
7018 10 11 00 |- - - ограновані та |      |  10     |  20     | -
              |поліровані механічно|      |         |         |
7018 10 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
7018 10 30 00 |- - вироби, що      |      |  10     |  20     | -
              |імітують природні   |      |         |         |
              |перли               |      |         |         |
              |- - вироби, що      |      |         |         |
              |імітують дорогоцінне|      |         |         |
              |каміння:            |      |         |         |
7018 10 51 00 |- - - ограновані та |      |  10     |  20     | -
              |поліровані механічно|      |         |         |
7018 10 59 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
7018 10 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
7018 20 00 00 |- мікросфери із скла|      |  10     |  20     | -
              |діаметром не більш  |      |         |         |
              |як 1 мм             |      |         |         |
7018 90       |- інші:             |      |         |         |
7018 90 10 00 |- - скляні очі,     |      |  10     |  20     | -
              |предмети галантереї |      |         |         |
              |із скла             |      |         |         |
7018 90 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
7019          |Скловолокно         |      |         |         |
              |(включаючи скловату)|      |         |         |
              |та вироби з нього   |      |         |         |
              |(наприклад нитки,   |      |         |         |
              |тканини):           |      |         |         |
              |- пряжа, рівниця і  |      |         |         |
              |нитки із            |      |         |         |
              |скловолокна,        |      |         |         |
              |розрізані або ні:   |      |         |         |
7019 11 00 00 |- - із скловолокна, |      |  10     |  20     | -
              |завдовжки не більш  |      |         |         |
              |як 50 мм            |      |         |         |
7019 12 00 00 |- - рівниця із      |      |  10     |  20     | -
              |скловолокна         |      |         |         |
7019 19       |- - інші:           |      |         |         |
7019 19 10 00 |- - - з ниток       |      |  10     |  20     | -
7019 19 90 00 |- - - з волокон     |      |  10     |  20     | -
              |- тонкі тканини     |      |         |         |
              |(вуалі), полотна,   |      |         |         |
              |мати, матраци,      |      |         |         |
              |картон та інші      |      |         |         |
              |неткані матеріали:  |      |         |         |
7019 31 00 00 |- - мати            |      |  10     |  20     | -
7019 32 00 00 |- - тонкі тканини   |      |  10     |  20     | -
              |(вуалі)             |      |         |         |
7019 39       |- - інші:           |      |         |         |
7019 39 10 00 |- - - покриті       |      |  10     |  20     | -
              |папером або металом |      |         |         |
7019 39 90 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
7019 40 00 00 |- тканини з рівниці |      |  10     |  20     | -
              |- інші тканини:     |      |         |         |
7019 51 00 00 |- - завширшки не    |      |  10     |  20     | -
              |більш як 30 см      |      |         |         |
7019 52 00 00 |- - завширшки понад |      |  10     |  20     | -
              |30 см, гладкого     |      |         |         |
              |вироблення, з       |      |         |         |
              |поверхневою         |      |         |         |
              |щільністю не більше |      |         |         |
              |250 г/кв. м, з ниток|      |         |         |
              |лінійної щільності  |      |         |         |
              |не більш як 136 текс|      |         |         |
              |на одиничну нитку   |      |         |         |
7019 59 00 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
7019 90       |- інші:             |      |         |         |
7019 90 10 00 |- - нетекстильні    |      |  10     |  20     | -
              |волокна в обсязі або|      |         |         |
              |у вигляді пластівців|      |         |         |
7019 90 30 00 |- - прокладки та    |      |  10     |  20     | -
              |обмотки для ізоляції|      |         |         |
              |труб                |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
7019 90 91 00 |- - - з текстильних |      |  10     |  20     | -
              |волокон             |      |         |         |
7019 90 99 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
7020 00       |Інші вироби із скла:|      |         |         |
7020 00 05 00 |- електронні лампи  |      |  10     |  20     | -
              |кварцові і патрони, |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |вмикання в дифузійні|      |         |         |
              |печі та печі        |      |         |         |
              |окислення для       |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |напівпровідникових  |      |         |         |
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
7020 00 10    |- - з розплавленого |      |         |         |
              |кварцу або інших    |      |         |         |
              |розплавлених оксидів|      |         |         |
              |кремнію:            |      |         |         |
7020 00 10 10 |- - - тиглі з       |      |   2     |   5     | -
              |плавленого кварцу   |      |         |         |
7020 00 10 90 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
7020 00 30 00 |- - із скла з       |      |  10     |  20     | -
              |коефіцієнтом        |      |         |         |
              |лінійного розширення|      |         |         |
              |не більш як         |      |         |         |
              |5х10(-6)/К в        |      |         |         |
              |інтервалі           |      |         |         |
              |температур від      |      |         |         |
              |0 град.C до 300     |      |         |         |
              |град.C              |      |         |         |
7020 00 80 00 |- -  інші           |      |  10     |  20     | -

( Розділ XIII із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 1691-IV
( 1691-15 ) від 20.04.2004 )