Група 39


          Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них


     Примітки:

     1.  Термін "пластмаси" означає речовини товарних позицій 3901
-3914,   які   під   дією  зовнішнього  впливу  (звичайно  високої
температури  і  тиску,  а  за  необхідності  -  дії розчинника або
пластифікатора),  здатні або були здатні під час полімеризації або
на  будь-якій  наступній  стадії  набувати  у  процесі пресування,
лиття,  екструзії чи іншого процесу заданої форми, яку вони здатні
зберігати  і  після  закінчення  цього  впливу. Термін "пластмаси"
стосується  також  вулканізованого  волокна.  Однак  цей термін не
поширюється на матеріали, що розглядаються як текстильні матеріали
розділу XI.


     2. Ця група не включає:

     а) воски товарної позиції 2712 або 3404;

     б) окремі   органічні   сполуки   певного   хімічного  складу
(група 29);

     в) гепарин та його солі (товарна позиція 3001);

     г) розчини  (крім  колодію),  які  складаються  з   будь-яких
продуктів   товарних   позицій   3901-3913   в  летких  органічних
розчинниках, за  умови,  що  частка  розчинника  становить   понад
50 мас.%  розчину (товарна  позиція  3208);  фольгу  для  тиснення
товарної позиції 3212;

     ґ) органічні   поверхнево-активні   речовини   та   препарати
товарної позиції 3402;

     д) природні  переплавлені  смоли  і  складні  ефіри  цих смол
(товарна позиція 3806);

     е) діагностичні  або  лабораторні  реактиви  на  підкладці  з
пластмаси (товарна позиція 3822);

     є) синтетичний каучук групи 40 і вироби з нього;

     ж) шорно-сідлові вироби (товарна позиція 4201), різні валізи,
кейси, сумки та інші вироби товарної позиції 4202;

     з) плетені вироби, матеріали для плетіння групи 46;

     и) настінні покриття товарної позиції 4814;

     і) товари розділу XI (текстильні матеріали та вироби з них);

     ї) вироби розділу  XII  (наприклад,  взуття,  головні  убори,
парасольки від сонця і дощу,  палиці,  ціпки,  пуги,  батоги та їх
частини);

     й) штучні дорогоцінності (біжутерія) товарної позиції 7117;

     к) товари  розділу  XVI  (машини   та   апарати,   електричні
прилади);

     л) частини  літаків  та  інших  транспортних  засобів розділу
XVII;

     м) вироби групи 90 (наприклад,  оптичні елементи,  оправи для
окулярів, креслярські інструменти);

     н) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);

     о) вироби  групи  92  (наприклад,  музичні  інструменти та їх
частини);

     п) вироби групи 94 (наприклад,  меблі, освітлювальні прилади,
світлові вивіски, збірні будівельні конструкції);

     р) вироби  групи  95 (наприклад,  іграшки,  ігри,  спортивний
інвентар);

     с) вироби    групи    96    (наприклад,    щітки,    гудзики,
застібки-блискавки, гребінці, мундштуки, чубуки до люльок, частини
для термосів, авторучки, цангові олівці).

     3. До товарних позицій 3901-3911 включаються лише ті  товари,
що отримані в результаті хімічного синтезу:

     а) рідкі   синтетичні   поліолефіни,   менше   60  об.%  яких
переганяється при температурі 300 град.C і тиску 1013 мбар у  разі
проведення  дистиляції  при низькому тиску (товарні позиції 3901 і
3902);

     б) слабополімеризовані смоли кумарон-інденового типу товарної
позиції 3911;

     в) інші   синтетичні   полімери,  які  містять  у  середньому
щонайменше 5 мономірних ланок;

     г) силікони (товарна позиція 3910);

     ґ) резоли (товарна позиція 3909) та інші форполімери.

     4. Термін "сополімери" означає усі полімери,  в  яких  частка
жодного  мономеру не становить 95 мас.%  або більше від загального
вмісту полімеру.

     Якщо у контексті не обумовлено інше,  у цій групі  сополімери
(включаючи  сополіконденсати,  продукти адитивної сополімерізації,
блоксополімери і прищеплені сополімери) і суміші полімерів повинні
включатися   до   тієї  самої  товарної  позиції,  що  й  полімери
сомономеру,  що переважає за масою  порівняно  з  будь-яким  іншим
індивідуальним сомономером. У цьому разі сомономери, які утворюють
полімери,  потрапляють до однієї й тієї  самої  товарної  позиції,
розглядаються  як  один  сомономер,  тому сополімери або полімерні
суміші повинні зазначатися в останній з товарних позицій,  до яких
вони можуть бути включені.

     5. Хімічно   модифіковані  полімери,  в  яких  тільки  бокові
ланцюги змінено хімічним впливом, зазначаються у товарній позиції,
що  відповідає  немодифікованому полімеру.  Ця умова не стосується
прищеплених сополімерів.

     6. У товарних позиціях 3901 - 3914  термін  "первинні  форми"
застосовується виключно до таких форм:

     а) рідини   і   пасти,   включаючи   дисперсії  (емульсії  та
суспензії) і розчини;

     б) блоки  неправильної  форми,   шматки   (грудки),   порошки
(включаючи  формувальні  порошки),  гранули,  пластівці та подібні
об'ємні форми.

     7. Товарна  позиція  3915  не  включає  відходи,  обрізки   і
скрап однорідного  термопластичного   матеріалу,  перетвореного  в
первинні форми (товарні позиції 3901-3914).

     8. У товарній позиції 3917 терміни  "труби,  трубки,  шланги"
означає  порожнисту  продукцію незалежно від того,  чи йдеться про
напівфабрикати,  чи про готову продукцію,  яку використовують,  як
правило,  для  транспортування,  проводки  або  розподілу газів та
рідин (наприклад,  ребристі шланги для поливу, перфоровані труби).
Цей  термін стосується також трубкових оболонок сосисок або ковбас
та інших плоских труб і трубок.  Проте, за винятком продукції, яка
має інший поперечний переріз,  ніж круглий,  овальний, прямокутний
(довжина не більш як у 1,5 раза  перевищує  ширину)  або  у  формі
правильного багатокутника,  слід вважати не трубами,  трубками або
шлангами, а профілями.

     9. У товарній позиції 3918 термін "пластмасові  покриття  для
стін  або стелі" стосується продукції у рулонах із шириною не менш
як 45 см,  яку використовують як оздоблення стін або стель  і  яка
складається   з   пластмаси,  нерозривно  з'єднаної  з  основою  з
будь-якого матеріалу,  крім паперу,  і шар пластмаси  на  лицьовій
поверхні   має   рельєф,   рельєфний  малюнок,  розфарбований  або
декорований інакше.

     10. У товарних позиціях 3920 і 3921  терміни  "плити,  листи,
плівки,  стрічки і смужки" означають тільки плити,  листи, плівки,
стрічки і смужки (крім включених до групи 54) і  блоки  правильної
геометричної  форми,  включаючи ті,  що мають рельєф або поверхню,
оброблену інакше,  не  розрізані  або  розрізані  на  прямокутники
(включаючи  квадрати),  але без подальшої  обробки (навіть якщо ці
операції надають їм характер виробів, готових до вживання).

     11. До товарної позиції 3925 включаються лише такі вироби, за
умови, що вони не включені до попередніх товарних позицій підгрупи
II цієї групи:

     а) резервуари,  баки  (включаючи   септик-баки),   бочки   та
аналогічні ємності місткістю понад 300 л;

     б) конструкційні   елементи,  наприклад,  для  підлог,  стін,
перегородок, стель тощо;

     в) ринви та фітинги до них;

     г) двері, вікна та рами, наличники та пороги для дверей;

     ґ) балкони, балюстради, перила та аналогічні огорожі;

     д) віконниці,  штори (включаючи жалюзі) та аналогічні вироби,
їх частини та доповнення;

     е) великогабаритні    конструкційні   елементи   полиць   для
складання і стаціонарного встановлення,  наприклад,  у  магазинах,
майстернях, складах;

     є) декоративні   архітектурні   деталі,   зокрема,  канелюри,
куполи, голуб'ятні;

     ж) арматура  та  фурнітура,  призначені   для   стаціонарного
встановлення  у/або на дверях,  вікнах,  сходах,  стінах або інших
частинах будівель,  наприклад,  кнопки,  ручки, гаки, скоби, гачки
для рушників, плати для вимикачів та інші захисні плати.

     Примітки до підпозицій:

     1. У   будь-якій   товарній   позиції   цієї  групи  полімери
(включаючи  сополімери)  і  хімічно  модифіковані  полімери   слід
включати відповідно до таких положень:

     а) якщо існує підпозиція "інші" на тому самому рівні:

     1) префікс   "полі"   у   назві   специфічного   полімеру   у
формулюванні підпозиції (наприклад, поліетилен  або  поліамід-6,6)
означає,  що  складна мономерна ланка або складові мономерні ланки
зазначеного полімеру,  взяті разом, повинні становити 95 мас.% або
більше від загального вмісту полімеру;

     2) сополімери,  наведені  у  підпозиціях  3901  30,  3903 20,
3903 30 і 3904 30, слід класифікувати у цих підпозиціях за  умови,
що сомономерні ланки вказаного сополімеру становлять 95 мас.%  або
більше загального вмісту полімеру;

     3) хімічно модифіковані полімери  включаються  до  підпозиції
"інші"  за умови,  що ці хімічно модифіковані полімери не включені
до іншої підпозиції;

     4) полімери,  що не відповідають умовам,  наведеним у пунктах
1,  2  або 3,  повинні включатися до тієї самої підпозиції з числа
тих,  що залишилися,  підпозицій того самого  рівня,  яка  включає
полімери з мономерною ланкою,  що домінує за масою серед будь-яких
інших індивідуальних сомономерів.  З цією метою мономерні ланки, з
яких   складаються   полімери,  зазначені  в  одній  і  тій  самій
підпозиції,  мають  розглядатися    разом.  Порівнювати  необхідно
тільки ті   сополімерні   ланки,   з   яких  складаються  полімери
підпозицій одного рівня;

     б) у разі відсутності підпозиції "інші" на тому самому рівні:

     1) полімери  слід  включати  до  підпозицій,  які   охоплюють
полімери з мономерною ланкою, яка домінує за масою серед будь-яких
інших індивідуальних сомономерів.  З цією метою мономерні ланки, з
яких   складаються   полімери,  зазначені  в  одній  і  тій  самій
підпозиції,  повинні  розглядатися  разом.  Порівнюватися  повинні
тільки  сополімерні ланки,  з яких складаються полімери підпозиції
одного рівня;

     2) хімічно  модифіковані  полімери   потрібно   зазначати   у
підпозиції, яка відповідає немодифікованому полімеру.

     Суміші полімерів  потрібно  зазначати у тій самій підпозиції,
що й полімери,  отримані з тих самих мономерних ланок у тих  самих
пропорціях.
----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
              | I. ПЕРВИННІ ФОРМИ  |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
3901          |Полімери етилену в  |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3901 10       |- поліетилен з      |      |         |         |
              |питомою густиною    |      |         |         |
              |менш як 0,94:       |      |         |         |
3901 10 10 00 |- - поліетилен      |      |   0,1   |   5     | -
              |лінійний            |      |         |         |
3901 10 90 00 |- - інший           |      |   0,1   |   5     | -
3901  20      |- поліетилен питомою|      |         |         |
              |густиною 0,94 або   |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
3901 20 10 00 |- - поліетилен,     |      |   0     |   5     | -
              |згаданий в примітці |      |         |         |
              |6 б) до цієї групи, |      |         |         |
              |питомою густиною    |      |         |         |
              |0,958  або більше   |      |         |         |
              |при температурі     |      |         |         |
              |23 град.C з         |      |         |         |
              |вмістом: а) 50 мг/кг|      |         |         |
              |або менше алюмінію; |      |         |         |
              |б) 2 мг/кг або менше|      |         |         |
              |кальцію; в) 2 мг/кг |      |         |         |
              |або менше хрому;    |      |         |         |
              |г) 2 мг/кг або менше|      |         |         |
              |заліза; ґ) 2 мг/кг  |      |         |         |
              |або менше нікелю;   |      |         |         |
              |д) 2 мг/кг або менше|      |         |         |
              |титану; е) 8 мг/кг  |      |         |         |
              |або менше ванадію,  |      |         |         |
              |що використовується |      |         |         |
              |для виробництва     |      |         |         |
              |хлорсульфованого    |      |         |         |
              |поліетилену         |      |         |         |
3901 20 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3901 30 00 00 |- сополімери етилену|      |   0,05  |   5     | -
              |з вінілацетатом     |      |         |         |
3901 90       |- інші:             |      |         |         |
3901 90 10 00 |- - іонометр смоли, |      |   5     |  10     | -
              |який складається із |      |         |         |
              |солі тримеру етилену|      |         |         |
              |з ізобутил          |      |         |         |
              |акрилатом та        |      |         |         |
              |метакрилової        |      |         |         |
              |кислоти             |      |         |         |
3901 90 20 00 |- - А-В-А блок      |      |   5     |  10     | -
              |сополімеру з        |      |         |         |
              |полістиролу,        |      |         |         |
              |сополімеру,         |      |         |         |
              |етиленбутилену та   |      |         |         |
              |полістиролу, з      |      |         |         |
              |вмістом стиролу     |      |         |         |
              |35 мас.% або більше |      |         |         |
              |в одному з видів,   |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6 б)  до   |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
3901 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3902          |Полімери  пропілену |      |         |         |
              |або інших  олефінів |      |         |         |
              |у  первинних формах:|      |         |         |
3902 10 00 00 |- поліпропілен      |      |   0     |   5     | -
3902 20 00 00 |- поліізобутилен    |      |   5     |  10     | -
3902 30 00 00 |- сополімери        |      |   5     |  10     | -
              |пропілену           |      |         |         |
3902 90       |- інші:             |      |         |         |
3902 90 10 00 |- - А-В-А блок      |      |   5     |  10     | -
              |сополімер           |      |         |         |
              |полістиролу         |      |         |         |
              |сополімеру,         |      |         |         |
              |етиленбутилену та   |      |         |         |
              |полістиролу з       |      |         |         |
              |вмістом стиролу     |      |         |         |
              |35 мас.% або більше |      |         |         |
              |в одному з видів,   |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6 б) до    |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
3902 90 20 00 |- - полі(бут-1-ен)  |      |   5     |  10     | -
              |[полібутадієн-1],   |      |         |         |
              |сополімер з         |      |         |         |
              |бут-1-ен            |      |         |         |
              |[бутадієном-1] та   |      |         |         |
              |етилену з вмістом   |      |         |         |
              |10 мас.% або менше  |      |         |         |
              |етилену, або суміш з|      |         |         |
              |полі (бут-1-ен)     |      |         |         |
              |[полібутадієном-1], |      |         |         |
              |поліетилену та/або  |      |         |         |
              |поліпропілену з     |      |         |         |
              |вмістом 10 мас.% або|      |         |         |
              |менше поліетилену   |      |         |         |
              |та/або 25 мас.% або |      |         |         |
              |менше поліпропілену,|      |         |         |
              |в одному з видів,   |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6 б) до    |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
3903          |Полімери  стиролу  у|      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
              |- полістироли:      |      |         |         |
3903 11 00 00 |- - спучені         |      |  10     |  20     | -
3903 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3903 20 00 00 |- сополімери        |      |   0     |   5     | -
              |стиролакрилонітрилу |      |         |         |
              |(SAN)               |      |         |         |
3903 30 00 00 |- сополімери        |      |   0     |   5     | -
              |акрилонітрилбута-   |      |         |         |
              |дієнстиролу (ABS)   |      |         |         |
3903 90       |- інші:             |      |         |         |
3903 90 10 00 |- - сополімери      |      |   0     |   5     | -
              |тільки стиролу з    |      |         |         |
              |аліловим спиртом, з |      |         |         |
              |ацетильним числом   |      |         |         |
              |175 або більше      |      |         |         |
3903 90 20 00 |- - полістирол      |      |   0     |   5     | -
              |бромований з вмістом|      |         |         |
              |брому 58 мас.% або  |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 71 мас.% в одному|      |         |         |
              |з видів, визначених |      |         |         |
              |у примітці 6б) до   |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
3903 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
3904          |Полімери  хлористого|      |         |         |
              |вінілу  або  інших  |      |         |         |
              |галогенованих       |      |         |         |
              |олефінів, у         |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3904 10 00    |- поліхлорвініл,    |      |         |         |
              |не змішаний з іншими|      |         |         |
              |речовинами:         |      |         |         |
3904 10 00 10 |- - отриманий       |      |  0      | 20      | _
              |емульсійним або     |      |         |         |
              |мікросуспензійним   |      |         |         |
              |способом, за умови  |      |         |         |
              |відповідності усім  |      |         |         |
              |зазначеним нижче    |      |         |         |
              |показникам:         |      |         |         |
              |Константа Фікентчера|      |         |         |
              |65 і більше, але не |      |         |         |
              |більш як 100;       |      |         |         |
              |залишок після       |      |         |         |
              |просіювання на ситі |      |         |         |
              |із сіткою N 02 не   |      |         |         |
              |більш як 0,2 %, із  |      |         |         |
              |сіткою N 0063 не    |      |         |         |
              |більш як 5%; частка |      |         |         |
              |сульфатної золи не  |      |         |         |
              |більш як 1,5 мас. %;|      |         |         |
              |вміст вологи в      |      |         |         |
              |полімері не більш як|      |         |         |
              |0,5 мас. %          |      |         |         |
3904 10 00 90 |- - інший           |      |  6,5    | 20      | -
              |- поліхлорвініл     |      |         |         |
              |інший:              |      |         |         |
3904 21 00 00 |- - непластифі-     |      |   5     |  10     | -
              |кований             |      |         |         |
3904 22 00 00 |- - пластифікований |      |   5     |  10     | -
3904 30 00 00 |- сополімери        |      |   0     |   5     | -
              |хлористого вінілу та|      |         |         |
              |вінілацетату        |      |         |         |
3904 40 00 00 |- інші сополімери   |      |   0     |   5     | -
              |хлористого вінілу   |      |         |         |
3904 50       |- полімери          |      |         |         |
              |вініліденхлориду:   |      |         |         |
3904 50 10 00 |- - сополімери      |      |   0     |   5     | -
              |вініліденхлориду з  |      |         |         |
              |акрилонітрилом у    |      |         |         |
              |вигляді розтягнутих |      |         |         |
              |крапель діаметром   |      |         |         |
              |4 мкм або більше,   |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |20 мкм              |      |         |         |
3904 50 90 00 |- - інші            |      |   0     |   5     | -
              |- фторполімери:     |      |         |         |
3904 61 00 00 |- - політетрафтор-  |      |   0     |   5     | -
              |етилен              |      |         |         |
3904 69       |- - інші:           |      |         |         |
3904 69 10 00 |- - - поліфторвініл |      |   0     |   5     | -
              |в одному з видів,   |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6 б) до    |      |         |         |
              |цієї групи          |      |         |         |
3904 69 90 00 |- - - інші          |      |   0     |   5     | -
3904 90 00 00 |- інші              |      |   0     |   5     | -
3905          |Полімери            |      |         |         |
              |вінілацетату або    |      |         |         |
              |інших складних      |      |         |         |
              |ефірів вінілу у     |      |         |         |
              |первинних формах;   |      |         |         |
              |інші вінільні       |      |         |         |
              |полімери у первинних|      |         |         |
              |формах:             |      |         |         |
              |- полівінілацетат:  |      |         |         |
3905 12 00 00 |- - диспергований у |      |   5     |  10     | -
              |воді                |      |         |         |
3905 19 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
              |- сополімери        |      |         |         |
              |вінілацетату:       |      |         |         |
3905 21 00 00 |- - диспергований у |      |   2     |   5     | -
              |воді                |      |         |         |
3905 29 00 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3905 30 00 00 |- спирт             |      |   2     |   5     | -
              |полівініловий, який |      |         |         |
              |містить або не      |      |         |         |
              |містить             |      |         |         |
              |негідролізовані     |      |         |         |
              |ацетатні групи      |      |         |         |
              |- інші:             |      |         |         |
3905 91 00 00 |- - сополімери      |      |   5     |  10     | -
3905 99       |- - інші:           |      |         |         |
3905 99 10 00 |- - - полівініл     |      |   5     |  10     | -
              |одного з видів,     |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6 б) цієї  |      |         |         |
              |групи, молекулярна  |      |         |         |
              |маса якого 10 000   |      |         |         |
              |або більше, але менш|      |         |         |
              |як 40 000 та        |      |         |         |
              |містить:            |      |         |         |
              |а) 9,5 мас.% або    |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 13 мас.%         |      |         |         |
              |ацетильних груп,    |      |         |         |
              |віднесених до       |      |         |         |
              |вінілацетату;       |      |         |         |
              |б) 5 мас.% або      |      |         |         |
              |більше, але не більш|      |         |         |
              |як 6,5 мас.%        |      |         |         |
              |гідроксильних груп, |      |         |         |
              |віднесених до       |      |         |         |
              |вінілового спирту   |      |         |         |
3905 99 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3906          |Акрилові полімери у |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3906 10 00 00 |- поліметилмета-    |      |   0     |  5      | -
              |крилат              |      |         |         |
3906 90       |- інші:             |      |         |         |
3906 90 10 00 |- - полі [N-        |      |   0,5   |  10     | -
              |(3-гідро-           |      |         |         |
              |ксиіміно-1,1-       |      |         |         |
              |диметил-бутил)      |      |         |         |
              |акриламід]          |      |         |         |
3906 90 20 00 |- - сополімер       |      |   0,5   |  10     | -
              |2-диізопропіл-      |      |         |         |
              |аміноетилметакрилат |      |         |         |
              |з децилметакрилатом |      |         |         |
              |у вигляді розчину в |      |         |         |
              |N,N-диметилацетаміді|      |         |         |
              |з вмістом 55 мас.%  |      |         |         |
              |або більше          |      |         |         |
              |сополімерів         |      |         |         |
3906 90 30 00 |- - сополімери      |      |   0,5   |  10     | -
              |акрилової кислоти з |      |         |         |
              |2-етилгексила-      |      |         |         |
              |крилатом з вмістом  |      |         |         |
              |10 мас.% або більше,|      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |11 мас.%            |      |         |         |
              |2-етилгексилакрилату|      |         |         |
3906 90 40 00 |- - сополімери      |      |   0,5   |  10     | -
              |акрилонітрилу з     |      |         |         |
              |метилакрилатом,     |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |полібутадієн-       |      |         |         |
              |акрилонітрилом (NBR)|      |         |         |
3906 90 50 00 |- - продукти        |      |   0,5   |  10     | -
              |полімеризації       |      |         |         |
              |акрилової кислоти з |      |         |         |
              |алкілметилметал-    |      |         |         |
              |акрилатом та з      |      |         |         |
              |невеликим вмістом   |      |         |         |
              |інших мономерів для |      |         |         |
              |використання як     |      |         |         |
              |згущувач для        |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |текстильних паст для|      |         |         |
              |трафаретного друку  |      |         |         |
3906 90 60 00 |- - сополімери      |      |   0,5   |  10     | -
              |метилакрилату з     |      |         |         |
              |етиленом та з       |      |         |         |
              |мономером, який     |      |         |         |
              |містить як замісник |      |         |         |
              |не кінцеву          |      |         |         |
              |карбоксильну групу з|      |         |         |
              |вмістом 50 мас.% або|      |         |         |
              |більше метил-       |      |         |         |
              |акрилату, у тому    |      |         |         |
              |числі в сполуках з  |      |         |         |
              |кремнієм            |      |         |         |
3906 90 90 00 |- - інші            |      |   0,5   |  10     | -
3907          |Поліацетати, інші   |      |         |         |
              |поліефіри  та       |      |         |         |
              |епоксидні смоли, у  |      |         |         |
              |первинних формах;   |      |         |         |
              |полікарбонати,      |      |         |         |
              |алкідні смоли,      |      |         |         |
              |складні поліалільні |      |         |         |
              |ефіри та інші       |      |         |         |
              |поліестери у        |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3907 10 00 00 |- поліацетати       |      |   5     |  10     | -
3907 20       |- поліефіри прості  |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
              |- - прості спиртові |      |         |         |
              |поліефіри:          |      |         |         |
3907 20 11 00 |- - - поліетилен-   |      |   5     |  10     | -
              |гліколі             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3907 20 21 00 |- - - - з           |      |   1     |   5     | -
              |гідроксильним       |      |         |         |
              |числом не більш як  |      |         |         |
              |100                 |      |         |         |
3907 20 29 00 |- - - - інші        |      |   1     |   5     | -
              |- -  інші:          |      |         |         |
3907 20 91 00 |- - - сополімери    |      |   5     |  10     | -
              |1-хлор-2,3-         |      |         |         |
              |епоксипропан і      |      |         |         |
              |етилен оксид        |      |         |         |
3907 20 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3907 30 00 00 |- смоли епоксидні   |      |   0     |   5     | -
3907 40 00 00 |- полікарбонати     |      |   0     |   5     | -
3907 50 00 00 |- смоли алкідні     |      |   1     |   5     | -
3907 60 00 00 |- поліетилен-       |      |   1     |   5     | -
              |терефталат          |      |         |         |
              |- поліефіри складні |      |         |         |
              |інші:               |      |         |         |
3907 91       |- - ненасичені:     |      |         |         |
3907 91 10 00 |- - - рідкі         |      |   2     |   5     | -
3907 91 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3907 99       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - з гідро-      |      |         |         |
              |ксильним числом не  |      |         |         |
              |більш як 100:       |      |         |         |
3907 99 11 00 |- - - - полі        |      |   5     |  10     | -
              |(етилен наф-        |      |         |         |
              |талін-2,6-          |      |         |         |
              |дикарбоксилат)      |      |         |         |
3907 99 19     - - - - інші:
3907 99 19 10  - - - - - полі-                2        10
               бутилен-
               терефталат з питомою
               вагою від 1,29 до
               1,33 г/см(в ступ. 3)
               включно
3907 99 19 90  - - - - - інші                 5        10
3907 99 91 00 |- - - - полі        |      |   5     |  10     | -
              |(етиленнафталін-2,6-|      |         |         |
              |дикарбоксилат)      |      |         |         |
3907 99 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3908          |Поліаміди  у        |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3908 10 00 00 |- поліамід-6,-11,   |      |   5     |  10     | -
              |-12,-6,6,-6,9,-6,10 |      |         |         |
              |або -6,12           |      |         |         |
3908 90 00 00 |- інші              |      |   7     |  14     | -
3909          |Смоли амінові,      |      |         |         |
              |фенольні та         |      |         |         |
              |поліуретани у       |      |         |         |
              |первинних формах:   |      |         |         |
3909 10 00 00 |- смоли карбамідні; |      |   5     |  10     | -
              |смоли тіокарбамідні |      |         |         |
3909 20 00 00 |- смоли меламінові  |      |   5     |  10     | -
3909 30 00 00 |- смоли амінові інші|      |   5     |  10     | -
3909 40 00 00 |- смоли фенольні    |      |   0     |   5     | -
3909 50       |- поліуретани:      |      |         |         |
3909 50 10 00 |- - поліуретан 2,2'-|      |   5     |  10     | -
              |(трет-бутиліміно)   |      |         |         |
              |діетанолу та 4,4'-  |      |         |         |
              |метилендициклогек-  |      |         |         |
              |силдиізоціанату у   |      |         |         |
              |вигляді розчину в   |      |         |         |
              |N,N-диметилацетаміді|      |         |         |
              |з вмістом 50 мас.%  |      |         |         |
              |або більше полімеру |      |         |         |
3909 50 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3910 00 00    |Силікон  у первинних|      |         |         |
              |формах:             |      |         |         |
3910 00 00 10 |- силіконові оливи  |      |  10     |  10     | -
3910 00 00 30 |- силіконові смоли  |      |   5     |  10     | -
3910 00 00 50 |- силіконові        |      |   2     |   5     | -
              |еластомери          |      |         |         |
3911          |Смоли нафтові,      |      |         |         |
              |кумаронові,         |      |         |         |
              |інденові,  кумарон- |      |         |         |
              |інденові та         |      |         |         |
              |політерпени,        |      |         |         |
              |полісульфіди,       |      |         |         |
              |полісульфони та інші|      |         |         |
              |речовини, зазначені |      |         |         |
              |у примітці 3 до цієї|      |         |         |
              |групи, у первинних  |      |         |         |
              |формах, не включені |      |         |         |
              |до інших угруповань:|      |         |         |
3911 10 00 00 |- смоли нафтові,    |      |   0     |   0     | -
              |кумаронові,         |      |         |         |
              |інденові,  кумарон- |      |         |         |
              |інденові та         |      |         |         |
              |політерпени         |      |         |         |
3911 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - продукти, які   |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією  з   |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3911 90 11 00 |- - - полі(окси-1,4-|      |   5     |  10     | -
              |феніленсульфоніл-1,4|      |         |         |
              |-феніленокси-1,4 -  |      |         |         |
              |феніленізопропі-    |      |         |         |
              |ліден-1,4-фенілен) в|      |         |         |
              |одному з видів,     |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |примітці 6б) до цієї|      |         |         |
              |групи               |      |         |         |
3911 90 13 00 |- - - полі (тіо-1,4-|      |   5     |  10     | -
              |фенілен)            |      |         |         |
3911 90 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
3911 90 91 00 |- - - сополімер     |      |   5     |  10     | -
              |п-крезолу та        |      |         |         |
              |дивінілбензолу у    |      |         |         |
              |вигляді розчину в   |      |         |         |
              |N,N-диметилацетаміді|      |         |         |
              |з вмістом 50 мас.%  |      |         |         |
              |або більше полімеру |      |         |         |
3911 90 93 00 |- - - гідрогеновані |      |   5     |  10     | -
              |сополімери          |      |         |         |
              |вінілтолуолу та     |      |         |         |
              |альфа-метилстиролу  |      |         |         |
3911 90 99 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3912          |Целюлоза та її      |      |         |         |
              |хімічні похідні у   |      |         |         |
              |первинних формах,   |      |         |         |
              |не включені до інших|      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
              |- ацетати целюлози: |      |         |         |
3912 11 00 00 |- - непластифіковані|      |   0     |  10     | -
3912 12 00 00 |- - пластифіковані  |      |   0     |  10     | -
3912 20       |- нітрати  целюлози |      |         |         |
              |(включаючи колодій):|      |         |         |
              |- - непластифіковані|      |         |         |
3912 20 11 00 |- - - колодій і     |      |   0     |  10     | -
              |цилоїдин            |      |         |         |
3912 20 19 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
3912 20 90 00 |- - пластифіковані  |      |   0     |  10     | -
              |- ефіри целюлози    |      |         |         |
              |прості:             |      |         |         |
3912 31 00 00 |- -карбоксиметилце- |      |   0     |  10     | -
              |люлоза та її солі   |      |         |         |
3912 39       |- - інші:           |      |         |         |
3912 39 10 00 |- - - етилцелюлоза  |      |   0     |  10     | -
3912 39 20 00 |- - - гідроксипро-  |      |   0     |  10     | -
              |пілцелюлоза         |      |         |         |
3912 39 80 00 |- - - інші          |      |   0     |  10     | -
3912 90       |- інші:             |      |         |         |
3912 90 10 00 |- - ефіри целюлози  |      |   0     |  10     | -
              |складні             |      |         |         |
3912 90 90 00 |- - інші            |      |   0     |  10     | -
3913          |Полімери природні   |      |         |         |
              |(наприклад альгінова|      |         |         |
              |кислота) та полімери|      |         |         |
              |природні            |      |         |         |
              |модифіковані        |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |затверділі протеїни |      |         |         |
              |(білки), хімічні    |      |         |         |
              |похідні натурального|      |         |         |
              |каучуку), у         |      |         |         |
              |первинних формах, не|      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
3913 10 00 00 |- кислота альгінова,|      |   5     |  10     | -
              |її солі та складні  |      |         |         |
              |ефіри               |      |         |         |
3913 90       |- інші:             |      |         |         |
3913 90 10 00 |- - хімічні похідні |      |   5     |  10     | -
              |натурального каучуку|      |         |         |
3913 90 20 00 |- - амілопектин     |      |   5     |  10     | -
3913 90 30 00 |- - амілоза         |      |   5     |  10     | -
3913 90 80    |- - інші:           |      |         |         |
3913 90 80 10 |- - - декстран      |      |   0,1   |  10     | -
3913 90 80 90 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3914 00 00 00 |Смоли іонообмінні,  |      |  10     |  20     | -
              |одержані на основі  |      |         |         |
              |полімерів товарних  |      |         |         |
              |позицій 3901 - 3913 |      |         |         |
              |у первинних формах  |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
              |II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ|      |         |         |
              |ТА СКРАП;           |      |         |         |
              |НАПІВФАБРИКАТИ;     |      |         |         |
              |ВИРОБИ              |      |         |         |
              |                    |      |         |         |
3915          |Відходи, обрізки та |      |         |         |
              |скрап   з пластмаси:|      |         |         |
3915 10 00 00 |- полімерів етилену |      |   5     |  10     | -
3915 20 00 00 |- полімерів  стиролу|      |   5     |  10     | -
3915 30 00 00 |- полімерів         |      |   5     |  10     | -
              |вінілхлориду        |      |         |         |
3915 90       |- інших пластмас:   |      |         |         |
              |- - продуктів       |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3915 90 11 00 |- - - полімерів     |      |   2     |   5     | -
              |пропілену           |      |         |         |
3915 90 13 00 |- - - полімерів     |      |   2     |   5     | -
              |акрилових           |      |         |         |
3915 90 19 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
3915 90 91 00 |- - - епоксидних    |      |   2     |   5     | -
              |смол                |      |         |         |
3915 90 93 00 |- - - целюлози та її|      |   2     |   5     | -
              |хімічних похідних   |      |         |         |
3915 90 99 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
3916          |Моноволокна з       |      |         |         |
              |максимальним        |      |         |         |
              |поперечним перетином|      |         |         |
              |понад 1 мм          |      |         |         |
              |(мононитки), прутки,|      |         |         |
              |стрижні та профілі  |      |         |         |
              |фігурні з обробленою|      |         |         |
              |або необробленою    |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки, з          |      |         |         |
              |полімерних          |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
3916 10 00 00 |- з  полімерів      |      |   5     |  10     | -
              |етилену             |      |         |         |
3916 20       |- з  полімерів      |      |         |         |
              |вінілхлориду:       |      |         |         |
3916 20 10 00 |- - з               |      |   5     |  10     | -
              |полівінілхлориду    |      |         |         |
3916 20 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3916 90       |- з інших пластмас: |      |         |         |
              |- - продукти, які   |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |конденсацією        |      |         |         |
              |або полімеризацією з|      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3916 90 11 00 |- - - із складних   |      |   5     |  10     | -
              |поліефірів          |      |         |         |
3916 90 13 00 |- - - з поліамідів  |      |   5     |  10     | -
3916 90 15 00 |- - - з епоксидних  |      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
3916 90 19 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- - з продуктів     |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3916 90 51 00 |- - - з полімерів   |      |   5     |  10     | -
              |пропілену           |      |         |         |
3916 90 59 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3916 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3917          |Труби, трубки і     |      |         |         |
              |шланги та їх фітинги|      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |з'єднання,          |      |         |         |
              |коліна, муфти) з    |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
3917 10       |- оболонки штучні із|      |         |         |
              |затверділих         |      |         |         |
              |протеїнів чи із     |      |         |         |
              |целюлозних          |      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
3917 10 10 00 |- - із затверділих  |      |   10    |  20     | -
              |протеїнів           |      |         |         |
3917 10 90 00 |- - із целюлозних   |      |    5    |  10     | -
              |матеріалів          |      |         |         |
              |- труби, трубки та  |      |         |         |
              |шланги, жорсткі:    |      |         |         |
3917 21       |- - з  полімерів    |      |         |         |
              |етилену:            |      |         |         |
3917 21 10 00 |- - - безшовні,     |      |   5     |  10     | -
              |нарізані на         |      |         |         |
              |відрізки, довжина   |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимальний розмір |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою  або     |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 21 91 00 |- - - - обладнані   |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 21 99    |- - - - інші:       |      |         |         |
3917 21 99 10 |- - - - -  ПЕТ-     |      |   25    |  50     | -
              |преформи            |      |         |         |
              |(напівфабрикати)    |      |         |         |
              |тари з твердого     |      |         |         |
              |поліетилен-         |      |         |         |
              |терефталату         |      |         |         |
3917 21 99 90 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
3917 22       |- - з  полімерів    |      |         |         |
              |пропілену:          |      |         |         |
3917 22 10 00 |- - - безшовні,     |      |   5     |  10     | -
              |нарізні, довжина    |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимальний розмір |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою або      |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 22 91 00 |- - - - обладнані   |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 22 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3917 23       |- - з полімерів     |      |         |         |
              |вінілхлориду:       |      |         |         |
3917 23 10 00 |- - - безшовні,     |      |   5     |  10     | -
              |нарізані на         |      |         |         |
              |відрізки, довжина   |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимаьний розмір  |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою або      |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки             |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 23 91 00 |- - - - обладнані   |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 23 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3917 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |пластмас:           |      |         |         |
              |- - - безшовні,     |      |         |         |
              |нарізані на         |      |         |         |
              |відрізки, довжина   |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимальний розмір |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою або      |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки:            |      |         |         |
              |- - - - продукти,   |      |         |         |
              |які отримані        |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3917 29 11 00 |- - - - - з         |      |   5     |  10     | -
              |епоксидних смол     |      |         |         |
3917 29 13 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
3917 29 15 00 |- - - - з продуктів |      |   5     |  10     | -
              |поліприєднання      |      |         |         |
3917 29 19 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 29 91 00 |- - - - обладнані   |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 29 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- труби, трубки та  |      |         |         |
              |шланги гнучкі, інші:|      |         |         |
3917 31       |- - труби, трубки та|      |         |         |
              |шланги, що можуть   |      |         |         |
              |витримувати тиск не |      |         |         |
              |більш як 27,6 МПа:  |      |         |         |
3917 31 10 00 |- - - обладнані     |      |   2     |   5     | -
              |фітингами для       |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 31 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
3917 32       |- - інші, не        |      |         |         |
              |армовані і не       |      |         |         |
              |комбіновані з іншими|      |         |         |
              |матеріалами і без   |      |         |         |
              |фітингів:           |      |         |         |
              |- - - безшовні,     |      |         |         |
              |нарізані на         |      |         |         |
              |відрізки, довжина   |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимальний розмір |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою або      |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки:            |      |         |         |
              |- - - - продукти,   |      |         |         |
              |які отримані        |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3917 32 11 00 |- - - - - з         |      |   5     |  10     | -
              |епоксидних смол     |      |         |         |
3917 32 19 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
              |- - - - з продуктів |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3917 32 31 00 |- - - - - з         |      |   5     |  10     | -
              |полімерів етилену   |      |         |         |
3917 32 35 00 |- - - - - з         |      |   5     |  10     | -
              |полімерів           |      |         |         |
              |вінілхлориду        |      |         |         |
3917 32 39 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
3917 32 51 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 32 91 00 |- - - - оболонки    |      |  10     |  20     | -
              |штучні для          |      |         |         |
              |ковбасних виробів   |      |         |         |
3917 32 99 00 |- - - -  інші       |      |   5     |  10     | -
3917 33       |- - інші, не        |      |         |         |
              |армовані і не       |      |         |         |
              |комбіновані з іншими|      |         |         |
              |матеріалами і з     |      |         |         |
              |фітингами:          |      |         |         |
3917 33 10 00 |- - - обладнані     |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 33 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3917 39       |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - безшовні,     |      |         |         |
              |нарізані на         |      |         |         |
              |відрізки, довжина   |      |         |         |
              |яких перевищує      |      |         |         |
              |максимальний розмір |      |         |         |
              |поперечного         |      |         |         |
              |перетину, з         |      |         |         |
              |обробленою або      |      |         |         |
              |необробленою        |      |         |         |
              |поверхнею, але без  |      |         |         |
              |будь-якої іншої     |      |         |         |
              |обробки:            |      |         |         |
              |- - - -  продукти,  |      |         |         |
              |які отримані        |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3917 39 11 00 |- - - - - з         |      |   5     |  10     | -
              |епоксидних смол     |      |         |         |
3917 39 13 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
3917 39 15 00 |- - - - з продуктів |      |   5     |  10     | -
              |поліприєднання      |      |         |         |
3917 39 19 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - інші:         |      |         |         |
3917 39 91 00 |- - - - обладнані   |      |   5     |  10     | -
              |фітингами, для      |      |         |         |
              |цивільної авіації   |      |         |         |
3917 39 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3917 40       |- фітинги:          |      |         |         |
3917 40 10 00 |- - для цивільної   |      |  10     |  20     | -
              |авіації             |      |         |         |
3917 40 90 00 |- - інші            |      |  10     |  20     | -
3918          |Покриття пластмасові|      |         |         |
              |для підлог,         |      |         |         |
              |самоклейні або      |      |         |         |
              |несамоклейні, у     |      |         |         |
              |рулонах або у       |      |         |         |
              |пластинах; покриття |      |         |         |
              |пластмасові для стін|      |         |         |
              |або стелі, визначені|      |         |         |
              |у примітці 9 цієї   |      |         |         |
              |групи:              |      |         |         |
3918 10       |- з полімерів       |      |         |         |
              |вінілхлориду:       |      |         |         |
3918 10 10 00 |- - що складаються з|      |   5     |  10     | кв.м
              |основи, просоченої  |      |         |         |
              |або покритої        |      |         |         |
              |полівінілхлоридом   |      |         |         |
3918 10 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | кв.м
3918 90 00 00 |- з інших пластмас  |      |   5     |  10     | кв.м
3919          |Плити, листи,       |      |         |         |
              |смужки, стрічки,    |      |         |         |
              |плівки та інші      |      |         |         |
              |плоскі  пластмасові |      |         |         |
              |вироби, самоклейні, |      |         |         |
              |у рулонах або не у  |      |         |         |
              |рулонах:            |      |         |         |
3919 10       |- у  рулонах        |      |         |         |
              |завширшки не більш  |      |         |         |
              |як  20 см:          |      |         |         |
              |- - стрічки з       |      |         |         |
              |покриттям з         |      |         |         |
              |невулканізованого   |      |         |         |
              |натурального або    |      |         |         |
              |синтетичного        |      |         |         |
              |каучуку:            |      |         |         |
3919 10 11 00 |- - - з пластифіко- |      |  10     |  20     | -
              |ваного              |      |         |         |
              |полівінілхлориду або|      |         |         |
              |поліетилену         |      |         |         |
3919 10 13 00 |- - - з непластифі- |      |  10     |  20     | -
              |кованого            |      |         |         |
              |полівінілхлориду    |      |         |         |
3919 10 15 00 |- - - з поліпропі-  |      |  10     |  20     | -
              |лену                |      |         |         |
3919 10 19 00 |- - - інші          |      |  10     |  20     | -
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - продукти, які |      |         |         |
              |отримані конденса-  |      |         |         |
              |цією або полімери-  |      |         |         |
              |зацією з перегрупу- |      |         |         |
              |ванням, хімічно     |      |         |         |
              |модифіковані чи     |      |         |         |
              |немодифіковані:     |      |         |         |
3919 10 31 00 |- - - - із складних |      |   5     |  10     | -
              |поліефірів          |      |         |         |
3919 10 35 00 |- - - - з епоксидних|      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
3919 10 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - із продуктів  |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3919 10 61 00 |- - - - із          |      |   5     |  10     | -
              |пластифікованого    |      |         |         |
              |полівінілхлориду    |      |         |         |
              |або поліетилену     |      |         |         |
3919 10 69 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3919 10 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3919 90       |- інші:             |      |         |         |
3919 90 10 00 |- - піддані         |      |   5     |  10     | -
              |подальшій обробці,  |      |         |         |
              |крім обробки        |      |         |         |
              |поверхні, або       |      |         |         |
              |нарізані на форми,  |      |         |         |
              |крім квадратної чи  |      |         |         |
              |прямокутної         |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
              |- - - продукти, які |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3919 90 31 00 |- - - - з           |      |   5     |  10     | -
              |полікарбонатів,     |      |         |         |
              |алкідних смол,      |      |         |         |
              |алілових складних   |      |         |         |
              |поліефірів або інших|      |         |         |
              |складних поліефірів |      |         |         |
3919 90 35 00 |- - - - з епоксидних|      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
3919 90 39 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - з продуктів   |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3919 90 61 00 |- - - - з пластифі- |      |   5     |  10     | -
              |кованого            |      |         |         |
              |полівінілхлориду    |      |         |         |
              |або поліетилену     |      |         |         |
3919 90 69 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3919 90 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3920          |Інші плити, листи,  |      |         |         |
              |плівки, стрічки та  |      |         |         |
              |пластини з          |      |         |         |
              |пластмаси, не       |      |         |         |
              |пористі, не         |      |         |         |
              |укріплені  і не     |      |         |         |
              |ламіновані (не      |      |         |         |
              |багатошарові), не   |      |         |         |
              |сполучені паралельно|      |         |         |
              |з іншими            |      |         |         |
              |матеріалами, без    |      |         |         |
              |підкладки та не     |      |         |         |
              |з'єднані аналогічним|      |         |         |
              |способом з іншими   |      |         |         |
              |матеріалами:        |      |         |         |
3920 10       |- з полімерів       |      |         |         |
              |етилену:            |      |         |         |
              |- - завтовшки не    |      |         |         |
              |більш як 0,125 мм:  |      |         |         |
              |- - - з поліетилену |      |         |         |
              |питомою густиною:   |      |         |         |
              |- - - - менше 0,94: |      |         |         |
3920 10 23 00 |- - - - - плівка    |      |   15    |  15     | -
              |поліетиленова       |      |         |         |
              |завтовшки   20 мкм  |      |         |         |
              |або більше, але не  |      |         |         |
              |більш як 40 мкм, для|      |         |         |
              |виготовлення        |      |         |         |
              |фоторезистивних     |      |         |         |
              |плівок, які         |      |         |         |
              |використовують у    |      |         |         |
              |виробництві         |      |         |         |
              |напівпровідників або|      |         |         |
              |друкованих плат     |      |         |         |
              |- - - - - інші:     |      |         |         |
              |- - - - - - недру-  |      |         |         |
              |ковані:             |      |         |         |
3920 10 24 00 |- - - - - - -  елас-|      |   15    |  15     | -
              |тична плівка        |      |         |         |
3920 10 26 00 |- - - - - - -  інші |      |   15    |  15     |
3920 10 27 00 |- - - - - - -  дру- |      |   20    |  40     |
              |ковані              |      |         |         |
3920 10 28    |- - - - 0,94 або    |      |         |         |
              |більше:             |      |         |         |
3920 10 28 10 |- - - - -           |      |   6,5   |  6,5    |
              |орієнтовані плівки  |      |         |         |
              |із залишковою       |      |         |         |
              |деформацією при     |      |         |         |
              |скручуванні         |      |         |         |
              |(твіст-ефект)       |      |         |         |
3920 10 28 90 |- - - - - інші      |      |   15    |  15     |
3920 10 40 00 |- - - інші          |      |   15    |  15     | -
              |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |0,125 мм:           |      |         |         |
3920 10 81 00 |- - - пульпа        |      |   15    |  15     | -
              |синтетична паперова |      |         |         |
              |у вигляді вологих   |      |         |         |
              |шматків, з окремих  |      |         |         |
              |поліетиленових      |      |         |         |
              |волокон, які легко  |      |         |         |
              |відділяються один   |      |         |         |
              |від одного, у тому  |      |         |         |
              |числі змішані з     |      |         |         |
              |целюлозою не більш  |      |         |         |
              |як 15 %, з вмістом  |      |         |         |
              |полівінілового      |      |         |         |
              |спирту, розчиненого |      |         |         |
              |у воді, яка є       |      |         |         |
              |зволожувальним      |      |         |         |
              |агентом             |      |         |         |
3920 10 89 00 |- - - інші          |      |   15    |  15     | -
3920 20       |- з  полімерів      |      |         |         |
              |пропілену:          |      |         |         |
              |- - завтовшки не    |      |         |         |
              |більш як 0,10 мм:   |      |         |         |
3920 20 21 00  - - - біаксеально             10        20       -
               орієнтовані
3920 20 29 00  - - - інші                    10        20       -
              |- - завтовшки понад |      |         |         |
              |0,10 мм:            |      |         |         |
              |- - - стрічки       |      |         |         |
              |завширшки понад     |      |         |         |
              |5 мм, але не більш  |      |         |         |
              |як 20 мм,           |      |         |         |
              |використовувані для |      |         |         |
              |пакування:          |      |         |         |
3920 20 71 00  - - - - стрічки                5        10       -
               декоративні
3920 20 79 00 |- - - - інші        |      |   15    |  15     | -
3920 20 90 00  - - - інші                     5        10       -
3920 30 00 00 |- з полімерів сти-  |      |    2    |   5     | -
              |ролу                |      |         |         |
              |- з полімерів       |      |         |         |
              |полівінілхлориду:   |      |         |         |
3920 41       |- - жорсткі:        |      |         |         |
              |- - - непласти-     |      |         |         |
              |фіковані,           |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
3920 41 11 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | -
              |як 1 мм             |      |         |         |
3920 41 19 00 |- - - - понад 1 мм  |      |   5     |  10     | -
              |- - - пласти-       |      |         |         |
              |фіковані,           |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
3920 41 91 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | -
              |як 1 мм             |      |         |         |
3920 41 99 00 |- - - - понад 1 мм  |      |   5     |  10     | -
3920 42       |- - гнучкі:         |      |         |         |
              |- - - непласти-     |      |         |         |
              |фіковані,           |      |         |         |
              |завтовшки:          |      |         |         |
3920 42 11 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | -
              |як 1 мм             |      |         |         |
3920 42 19 00 |- - - - понад 1 мм  |      |   5     |  10     | -
              |- - - пластифі-     |      |         |         |
              |ковані, завтовшки:  |      |         |         |
3920 42 91 00 |- - - - не більш    |      |   5     |  10     | -
              |як 1 мм             |      |         |         |
3920 42 99 00 |- - - - понад 1 мм  |      |   5     |  10     | -
              |- з акрилових       |      |         |         |
              |полімерів:          |      |         |         |
3920 51 00 00 |- - з  поліметил-   |      |   2     |   5     | -
              |метакрилату         |      |         |         |
3920 59       |- - інші:           |      |         |         |
3920 59 10 00 |- - - сополімер     |      |   5     |  10     | -
              |акрилового та       |      |         |         |
              |метакрилового       |      |         |         |
              |складного ефіру у   |      |         |         |
              |вигляді плівки      |      |         |         |
              |завтовшки не більш  |      |         |         |
              |як 150 мкм          |      |         |         |
3920 59 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
              |- з полікарбонатів, |      |         |         |
              |з алкідних смол, з  |      |         |         |
              |поліалільних        |      |         |         |
              |складних ефірів або |      |         |         |
              |поліефірів складних |      |         |         |
              |інших:              |      |         |         |
3920 61 00 00 |- - з               |      |   5     |  10     | -
              |полікарбонатів      |      |         |         |
3920 62       |- - з поліетил-     |      |         |         |
              |ентерефталату:      |      |         |         |
              |- - - завтовшки не  |      |         |         |
              |більш як 0,35 мм:   |      |         |         |
3920 62 11 00 |- - - - плівка з    |      |   2     |   5     | -
              |поліетилентерефта-  |      |         |         |
              |лату завтовшки      |      |         |         |
              |72 мкм або більше,  |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |79 мкм, для         |      |         |         |
              |виробництва гнучких |      |         |         |
              |магнітних дисків    |      |         |         |
3920 62 13 00 |- - - - плівка з    |      |   2     |   5     | -
              |поліетилентере-     |      |         |         |
              |фталату завтовшки   |      |         |         |
              |100 мкм або більше, |      |         |         |
              |але не більш як     |      |         |         |
              |150 мкм, для        |      |         |         |
              |виробництва         |      |         |         |
              |фотополімерних      |      |         |         |
              |друкованих плат     |      |         |         |
3920 62 19     - - - - інші:
3920 62 19 10  - - - - - плівка з             2        10
               полі-
               етилентерефталату
               завтовшки не більш
               як 50 мкм
3920 62 19 90  - - - - - інші                 5        10
3920 62 90 00 |- - - завтовшки     |      |   5     |  10     | -
              |понад 0,35 мм       |      |         |         |
3920 63 00 00 |- - з ненасичених   |      |   5     |  10     | -
              |складних поліефірів |      |         |         |
3920 69 00 00 |- - з інших складних|      |   5     |  10     | -
              |поліефірів          |      |         |         |
              |- з целюлози або її |      |         |         |
              |хімічних похідних:  |      |         |         |
3920 71       |- - з  регенерованої|      |         |         |
              |целюлози:           |      |         |         |
              |- - - листи, плівки,|      |         |         |
              |смуги або платівки, |      |         |         |
              |намотані або        |      |         |         |
              |ненамотані,         |      |         |         |
              |завтовшки менше     |      |         |         |
              |0,75 мм:            |      |         |         |
3920 71 11 00 |- - - - без         |      |   5     |  10     | -
              |друкованих зображень|      |         |         |
3920 71 19 00 |- - - - з           |      |   5     |  10     | -
              |друкованими         |      |         |         |
              |зображеннями        |      |         |         |
3920 71 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3920 72 00 00 |- - з               |      |   5     |  10     | -
              |вулканізованого     |      |         |         |
              |волокна             |      |         |         |
3920 73       |- - з  ацетату      |      |         |         |
              |целюлози:           |      |         |         |
3920 73 10 00 |- - - плівки у      |      |   5     |  10     | -
              |рулонах, котушках   |      |         |         |
              |або у вигляді       |      |         |         |
              |стрічок для         |      |         |         |
              |кінематографії чи   |      |         |         |
              |фотозйомки          |      |         |         |
3920 73 50 00 |- - - листи, плівки,|      |   5     |  10     | -
              |стрічки або         |      |         |         |
              |платівки, намотані  |      |         |         |
              |або ненамотані,     |      |         |         |
              |завтовшки менше     |      |         |         |
              |0,75 мм             |      |         |         |
3920 73 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3920 79 00 00 |- - з інших похідних|      |   5     |  10     | -
              |целюлози            |      |         |         |
              |- з інших пластичних|      |         |         |
              |матеріалів:         |      |         |         |
3920 91 00 00 |- - з полівінілбу-  |      |   2     |   5     | -
              |тиралю              |      |         |         |
3920 92 00 00 |- - з поліамідів    |      |   5     |  10     | -
3920 93 00 00 |- - з амінових смол |      |   5     |  10     | -
3920 94 00 00 |- - з фенольних смол|      |   5     |  10     | -
3920 99       |- - з інших         |      |         |         |
              |пластмас:           |      |         |         |
              |- - - продукти, які |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
3920 99 11 00 |- - - - з епоксидних|      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
3920 99 21 00 |- - - - листи та    |      |   2     |   5     | -
              |стрічки поліімідні, |      |         |         |
              |не покриті або      |      |         |         |
              |покриті тільки      |      |         |         |
              |пластмасою          |      |         |         |
3920 99 29 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
              |- - - із продуктів  |      |         |         |
              |поліприєднання:     |      |         |         |
3920 99 51 00 |- - - - листи       |      |   5     |  10     | -
              |полівінілфториду    |      |         |         |
3920 99 53 00 |- - - - іонообмінні |      |   5     |  10     | -
              |мембрани з          |      |         |         |
              |фторованої          |      |         |         |
              |пластмаси, для      |      |         |         |
              |використання в      |      |         |         |
              |гальванічних        |      |         |         |
              |елементах з         |      |         |         |
              |хлоро-лужним        |      |         |         |
              |електролітом        |      |         |         |
3920 99 55 00 |- - - - плівки з    |      |   5     |  10     | -
              |полівінілового      |      |         |         |
              |спирту двовісьної   |      |         |         |
              |орієнтації з вмістом|      |         |         |
              |97 мас.% або більше |      |         |         |
              |полівінілового      |      |         |         |
              |спирту, без         |      |         |         |
              |покриття, завтовшки |      |         |         |
              |не більш як 1 мм    |      |         |         |
3920 99 59 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3920 99 90 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3921          |Інші плити, листи,  |      |         |         |
              |плівки та стрічки з |      |         |         |
              |пластмаси:          |      |         |         |
              |- пористі:          |      |         |         |
3921 11 00 00 |- - з полімерів     |      |   5     |  10     | -
              |стиролу             |      |         |         |
3921 12 00 00 |- - з  полімерів    |      |   5     |  10     | -
              |вінілхлориду        |      |         |         |
3921 13       |- - з  поліуретанів:|      |         |         |
3921 13 10    |- - - гнучкі:       |      |         |         |
3921 13 10 10 |- - - - листи       |      |   20    |  30     | -
3921 13 10 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3921 13 90    |- - - інші:         |      |         |         |
3921 13 90 10 |- - - - листи       |      |   20    |  30     | -
3921 13 90 90 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3921 14 00 00 |- - з  регенерованої|      |   5     |  10     | -
              |целюлози            |      |         |         |
3921 19       |- - з  інших        |      |         |         |
              |пластмас:           |      |         |         |
3921 19 10 00 |- - - з епоксидних  |      |   2     |   5     | -
              |смол                |      |         |         |
3921 19 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
3921 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - продукти, які   |      |         |         |
              |отримані            |      |         |         |
              |конденсацією або    |      |         |         |
              |полімеризацією з    |      |         |         |
              |перегрупуванням,    |      |         |         |
              |хімічно модифіковані|      |         |         |
              |чи немодифіковані:  |      |         |         |
              |- - - із складних   |      |         |         |
              |поліефірів:         |      |         |         |
3921 90 11 00 |- - - - листи та    |      |   5     |  10     | -
              |плити гофровані     |      |         |         |
3921 90 19 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3921 90 20 00 |- - - з епоксидних  |      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
3921 90 30 00 |- - - з фенольних   |      |   5     |  10     | -
              |смол                |      |         |         |
              |- - - з амінових    |      |         |         |
              |смол:               |      |         |         |
              |- - - - ламіновані  |      |         |         |
              |(багатошарові):     |      |         |         |
3921 90 41 00 |- - - - - ламіновані|      |   5     |  10     | -
              |(багатошарові) під  |      |         |         |
              |високим тиском з    |      |         |         |
              |декоративним шаром з|      |         |         |
              |однієї або з обох   |      |         |         |
              |сторін              |      |         |         |
3921 90 43 00 |- - - - - інші      |      |   5     |  10     | -
3921 90 49 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -
3921 90 50 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
3921 90 60 00 |- - з продуктів     |      |   5     |  10     | -
              |поліприєднання      |      |         |         |
3921 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3922          |Ванни, душі,        |      |         |         |
              |умивальники, біде,  |      |         |         |
              |унітази та їх       |      |         |         |
              |сидіння і кришки    |      |         |         |
              |для них, бачки      |      |         |         |
              |зливні та аналогічні|      |         |         |
              |вироби санітарно-   |      |         |         |
              |гігієнічного        |      |         |         |
              |призначення,        |      |         |         |
              |з пластмаси:        |      |         |         |
3922 10 00 00 |- ванни, душі та    |      |   10    |  20     | шт
              |умивальники         |      |         |         |
3922 20 00 00 |- сидіння та кришки |      |   10    |  20     | шт
              |для унітазів        |      |         |         |
3922 90 00 00 |- інші              |      |   10    |  20     | шт
3923          |Вироби з пластмаси  |      |         |         |
              |для транспортування |      |         |         |
              |та пакування        |      |         |         |
              |товарів; корки,     |      |         |         |
              |кришки, ковпачки та |      |         |         |
              |інші пристрої з     |      |         |         |
              |пластмаси для       |      |         |         |
              |герметизації:       |      |         |         |
3923 10 00 00 |- коробки, ящики,   |      |   10    |  20     | -
              |кошики та аналогічні|      |         |         |
              |вироби              |      |         |         |
              |- мішки, пакети,    |      |         |         |
              |сумочки та кульки:  |      |         |         |
3923 21 00 00 |- - з полімерів     |      |   10    |  20     | -
              |етилену             |      |         |         |
3923 29       |- - з інших         |      |         |         |
              |пластмас:           |      |         |         |
3923 29 10 00 |- - - з полівініл-  |      |   10    |  20     | -
              |хлориду             |      |         |         |
3923 29 90 00 |- - - інші          |      |   2     |   5     | -
3923 30       |- сулії, пляшки,    |      |         |         |
              |флакони та          |      |         |         |
              |аналогічні вироби:  |      |         |         |
3923 30 10 00 |- - вмістом не більш|      |   25    |  50     | -
              |як 2 л              |      |         |         |
3923 30 90 00 |- - вмістом понад   |      |   10    |  20     | -
              |2 л                 |      |         |         |
3923 40       |- бобіни, котушки,  |      |         |         |
              |шпулі та аналогічні |      |         |         |
              |основи для          |      |         |         |
              |намотування:        |      |         |         |
3923 40 10 00 |- - бобіни, котушки |      |   5     |  10     | -
              |та аналогічні вироби|      |         |         |
              |для намотування     |      |         |         |
              |фото- та кіноплівок |      |         |         |
              |або стрічок, плівок |      |         |         |
              |тощо, зазначені у   |      |         |         |
              |товарних позиціях   |      |         |         |
              |8523 і 8524         |      |         |         |
3923 40 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3923 50       |- корки, кришки,    |      |         |         |
              |ковпачки та інші    |      |         |         |
              |пристосування для   |      |         |         |
              |герметизації:       |      |         |         |
3923 50 10 00 |- - корки та вироби |      |   10    |  20     | -
              |для закупорки пляшок|      |         |         |
3923 50 90 00 |- - інші            |      |   25    |  50     | -
3923 90       |- інші:             |      |         |         |
3923 90 10 00 |- - сітка           |      |   10    |  20     | -
              |екструдована        |      |         |         |
              |трубовидної форми   |      |         |         |
3923 90 90 00 |- - інші            |      |   25    |  50     | -
3924          |Посуд столовий,     |      |         |         |
              |кухонний, інші речі |      |         |         |
              |домашнього вжитку і |      |         |         |
              |туалетно-гігієнічні |      |         |         |
              |вироби з пластмаси: |      |         |         |
3924 10 00 00 |- посуд столовий та |      |   25    |  50     | -
              |кухонний            |      |         |         |
3924 90       |- інші:             |      |         |         |
              |- - з регенерованої |      |         |         |
              |целюлози:           |      |         |         |
3924 90 11 00 |- - - губки         |      |   10    |  20     | -
3924 90 19 00 |- - - інші          |      |   10    |  20     | -
3924 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3925          |Вироби будівельні з |      |         |         |
              |пластмаси, не       |      |         |         |
              |включені до інших   |      |         |         |
              |угруповань:         |      |         |         |
3925 10 00 00 |- резервуари,       |      |   5     |  10     | -
              |цистерни, баки,     |      |         |         |
              |чани, бочки, діжки  |      |         |         |
              |та  аналогічні      |      |         |         |
              |ємкості місткістю   |      |         |         |
              |понад 300 л         |      |         |         |
3925 20 00 00 |- двері, вікна та їх|      |   5     |  10     | -
              |рами, наличники та  |      |         |         |
              |пороги              |      |         |         |
3925 30 00 00 |- віконниці, штори  |      |   5     |  10     | -
              |(включаючи жалюзі)  |      |         |         |
              |та аналогічні речі  |      |         |         |
              |та їх частини       |      |         |         |
3925 90       |- інші:             |      |         |         |
3925 90 10 00 |- - додаткові       |      |   2     |   5     | -
              |предмети та         |      |         |         |
              |комплекти,          |      |         |         |
              |призначені для      |      |         |         |
              |встановлення на     |      |         |         |
              |двері, вікна,       |      |         |         |
              |сходові клітки,     |      |         |         |
              |стіни або інші      |      |         |         |
              |частини будинку     |      |         |         |
3925 90 20 00 |- - профілі та      |      |   5     |  10     | -
              |оболонки для        |      |         |         |
              |електричних кабелів |      |         |         |
3925 90 80 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
3926          |Вироби інші з       |      |         |         |
              |пластмаси та вироби |      |         |         |
              |з інших матеріалів  |      |         |         |
              |товарних позицій    |      |         |         |
              |3901 - 3914:        |      |         |         |
3926 10 00 00 |- приладдя          |      |   5     |  10     | -
              |конторське і        |      |         |         |
              |шкільне             |      |         |         |
3926 20 00 00 |- одяг та додаткові |      |   5     |  10     | -
              |речі (включаючи     |      |         |         |
              |рукавички)          |      |         |         |
3926 30 00 00 |- пристосування до  |      |   5     |  10     | -
              |меблів,             |      |         |         |
              |транспортних засобів|      |         |         |
              |тощо                |      |         |         |
3926 40 00 00 |- статуетки та інші |      |   5     |  10     | -
              |декоративні вироби  |      |         |         |
3926 90       |- інші:             |      |         |         |
3926 90 10 00 |- - для технічних   |      |   5     |  10     | -
              |цілей, для цивільної|      |         |         |
              |авіації             |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
3926 90 50 00 |- - - ємності       |      |   5     |  10     | -
              |перфоровані та      |      |         |         |
              |аналогічні вироби   |      |         |         |
              |для фільтрування    |      |         |         |
              |води на входах до   |      |         |         |
              |дренажної системи   |      |         |         |
              |- - - інші:         |      |         |         |
3926 90 91 00 |- - - - виготовлені |      |   5     |  10     | -
              |з листового         |      |         |         |
              |матеріалу           |      |         |         |
3926 90 99 00 |- - - - інші        |      |   5     |  10     | -