З матеріалів до Форуму з підготовки парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні, що відбувся 21 вересня 2005 р.

3. Види та моделі електронного підприємництва

 

Класифікація електронного бізнесу виконується за типами транзакцій (взаємодій) учасників ринку (в даному випадку слід говорити про електронний ринок ). Така ж класифікація можлива і традиційному бізнесі, однак важливість її для електронного бізнесу випливає із технологічних особливостей кожного типу. Від цього залежать темпи розвитку відповідного сегменту електронного ринку.

 

 

 

3.1. Види електронного підпрємництва

 

Бізнес-бізнес, або B 2 B

 

Цей вид охоплює взаємодію підприємств, або, більш широко, суб’єктів підприємницької діяльності, між собою, зокрема, оптову торгівлю, постачання сировини та комплектуючих, роботу з дилерами тощо. Цей вид особливо інтенсивно розвивається з 2000-го року. Ефективність даного виду є наслідком того факту, що підприємства мають, як правило, добре підготовлених фахівців і для них виконання транзакцій в електронному режимі не становить проблем. Крім того, партнери, як правило, добре знають один одного і тому менше виникає проблем із взаємним довір’ям.

 

Бізнес-споживач, або B 2 C

 

Цей вид включає до себе, зокрема, роздрібну торгівлю якрез Інтернет. В2С до певної міри може нагадувати торгівлю поштою. Одна сторона транзакції – це суб’єкт підприємницької діяльності, інша - фізична особа, споживач. Цей вид переживав справжній бум у 1997-1999 роках. Протягом 2000-2003 років ріст у цьому виді сповільнився, ряд роздрібних компаній, орієнтованих винятково на електронну торгівлю, збанкрутували. І лише зараз відновлюється нешвидкий, але стабільний ріст цього виду діяльності. В Україні тільки починають з’являтися перші ефективні Інтернет-магазини. Але B 2 C не зводиться лише до роздрібної торгівлі, а може включати і інші аспекти роботи продавця зі споживачем, наприклад, сервісне обслуговування покупця, консультування покупця тощо.

 

Споживач-споживач, або ж C 2 C

 

Через Інтернет-сайти цього типу споживач може продати іншому споживачеві потримані речі (автомобіль, книги, наприклад), нерухомість. Такі сайти значно ефективніші від традиційних газет приватних оголощень.

 

Споживач-бізнес, або ж C 2 B

 

В цьому випадку споживач, тобто фізична особа, яка не суб’єктом підприємницької діяльності, пропонує через Інтернет підприємству свої послуги чи товари. Зокрема, сюди слід віднести систему працевлаштування через Інтернет.

 

Електронний бізнес неприбуткових організацій

 

Релігійні, наукові, громадські неприбуткові організації завдяки ефективному використанню Інтернет для своєї статутної діяльності можуть суттєво скоротити свої затрати.

 

Внутрішньо-організаційний електронний бізнес

 

Як правило, мова в цьому виді йде про використання внутрішньої інтранет-мережі компанії для підвищення ефективності її діяльності. Це може бути обмін товарами чи послугами між структурними підрозділами компанії, навчання персоналу через комп’ютерну мережу, продаж товарів компанії своїм працівникам і т. п.

 

Зазвичай відносно великі компанії працюють одночасно у декількох видах електронного бізнесу. Наприклад, інформаційне агентство продає інформацію як юридичним особам (редакціям газет, журналів), так і приватним особам, комбінуючи B 2 B і B 2 C . Для автомобільної компанії підтримка виду C 2 C може виконувати функцію приваблювання користувачів.

Окремо варто нагадати про види електронного бізнесу, де стороною виступає держава (уряд).

 

Бізнес-уряд, або B 2 G

 

Цей вид передбачає обмін інформацією та документами між суб’єктами підприємницької діяльності та урядом в електронному вигляді. Зокрема, в електронному вигляді можуть подаватися податкові звіти, заявки на видачу реєстраційних та дозвільних документів, заявки на участь у тендерах на закупівлю послуг чи товарів органами влади тощо.

Розширення цього виду взаємодії з урядом через електронні комунікації підштовхує до формування більш широкого поняття – електронне урядування чи електронний уряд.

 

 

 

3.2. Моделі електронного підприємництва

 

Всі види застосування методів електронного бізнесу можна розділити на декілька основних моделей.

 

Використання рекламно-інформаційного сайту підприємства в Інтернет

 

Це найпростіша модель, призначена для присутності підприємства в Інтернет. Вона є перехідною до більш глибокого використання технологій електронного бізнесу.

Електронний магазин (електронний універмаг)

 

Це модель електронної роздрібної торгівлі, яка є основною для цього виду електронного бізнесу.

 

Передплатна модель

 

Ця модель передбачає торгівлю інформаційними продуктами в електронному (оцифрованому) вигляді за попередньою оплатою. Модель широко використовують ЗМІ, агентства новин ( УНІАН, наприклад ) , електронні бібліотеки.

 

Рекламна модель

 

Це модель, яка основною метою ставить рекламу підприємства через Інтернет, включаючи рекламу за допомогою електронної пошти.

 

Інтернет-аукціони

 

Мова йде про аукціони, які дозволяють продавати та купувати товари на відстані, без фізичної присутності покупця та продавця. Прикладом є всесвітньо відомий аукціон e - Bay.

 

Ігрові моделі (наприклад, Інтернет-лотереї)

 

Це лотереї, ігри в яких здійснюються через комп’ютерні мережі, а тиражі можуть відбуватися досить швидко і часто.

 

Інтегрована модель Інтернет-маркетингу

 

Складна, але досить ефективна модель, яка базується на природному включенні Інтернет в систему маркетингу підприємства із поступовим перенесенням в Інтернет основної маркетингової діяльності підприємства.

 

Повний цикл обслуговування споживача через Інтернет

 

Модель забезпечує постійний зв’язок з клієнтом, який придбав товар чи послугу через надання сервісних, інформаційних, консультаційних послуг. Метою є зберегти клієнта в полі зору до моменту, коли він захоче замінити куплений товар новим. Успішний в торгівлі автомобілями, складною побутовою технікою, в освіті.