CIF

CIF

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination).

Вартість, страхування і фрахт (...назва порту призначення).

 

Термін Вартість, страхування і фрахт означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, АЛЕ ризик втрати чи ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця.

Однак, за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати й ушкодження товару під час перевезення.

Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування й оплатити страхові внески. Покупець повинний брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF, від продавця потрібно забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинний або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам ужити заходів по висновку додаткового страхування.

За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.

Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водяним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін CIP.

 

А. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

Б. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

А.1. Надання товару відповідно до договору

 

Продавець зобов'язаний відповідно до договору закупівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, що можуть знадобитися за умовами договору закупівлі-продажу.

Б.1. Сплата ціни

 

Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором закупівлі-продажу ціну товару.

А.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку експортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для експорту товару.

Б.2. Ліцензії, свідчення й інші формальності

 

Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування

 

А) Договір перевезення

Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до зазначеного порту призначення по звичайному судноплавному маршруті на морському (чи на придатному для внутрішнього водяного транспорту) судні такого типу, що звичайно використовується для перевезення товару, аналогічному товару, зазначеному в договорі закупівлі-продажу.

Б) Договір страхування

Продавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі закупівлі-продажу - страхування вантажу на умовах, що дозволяють покупцю чи іншому обличчю, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий поліс чи інший доказ страхового покриття. Страхування повинне бути зроблене в страховика чи в страховій компанії, що користаються гарною репутацією, і, якщо немає спеціальних угод про протилежний, то страхування повинне бути зроблене відповідно до мінімального покриття відповідно до Умов Інституту по розробці вантажних термінів /Institut Cargo Clauses/ (Об'єднання лондонських страховиків /Institute of London Underwriters/) чи будь-якого подібного збірника договірних статей. Тривалість страхового покриття повинна відповідати статтям Б.4. і Б.5. За вимогою покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів і інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування повинне покривати, як мінімум, передбачену в договорі закупівлі-продажу ціну плюс 10 % (тобто 110 %) і повинно бути укладене у валюті договору закупівлі-продажу.

Б.3. Договори перевезення і страхування

 

а) Договір перевезення

Немає зобов'язань

б) Договір страхування

Немає зобов'язань

А.4. Постачання

 

Продавець зобов'язаний занурити товар на борт судна в порту відвантаження у встановлену дату чи в межах погодженого терміну.

Б.4. Прийняття постачання

 

Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару у відповідності зі статтею А.4. і одержати товар від перевізника в названому порту призначення.

А.5. Перехід ризиків

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати чи ушкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

Б.5. Перехід ризиків

 

Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

Покупець зобов'язаний

- при невиконанні їм обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7.

- нести всі ризики втрати чи ушкодження товару з моменту витікання погодженої дати чи дати закінчення зафіксованого терміну відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначен як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат

 

Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., і

- оплатити фрахт і усі випливаючі зі статті А.3а) витрати, включаючи витрати по навантаженню товару на борт судна, і

- нести витрати, зв'язані з придбанням страхування у відповідності зі статтею А.3б), і

- оплатити будь-які витрати по вивантаженню товару в погодженому порту розвантаження, що відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, а також

- оплатити, якщо це буде потрібно усі витрати, зв'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають оплаті при експорті товару, і зв'язані з його транзитним перевезенням через треті країни у випадках, коли витрати відповідно до договору перевезення покладаються на продавця.

Б.6. Розподіл витрат

 

Покупець зобов'язаний з урахуванням застережень статті А.3а):

- нести усі витрати, зв'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., і

- нести усі витрати і збори, зв'язані з товаром під час його транзитного перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, і

- оплатити витрати по вивантаженню товару, включаючи витрати по оплаті ліхтерних і причальних зборів, за винятком випадків, коли вони відповідно до договору перевезення покладаються на продавця, і

- нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. з погодженої дати чи з витікання погодженого терміну для постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це значить, що товар повинний бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відособлений чи іншим способом позначений як товар, що є предметом даного договору, і

- оплатити, якщо це буде потрібно усі мита, податки й інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, підметів оплаті при імпорті товару, і, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не покладаються на продавця при оформленні договору перевезення.

А.7. Повідомлення покупцю

 

Продавець зобов'язаний сповістити покупця достатнім образом про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4., а також направити покупцю будь-яке інше повідомлення, що вимагається йому для здійснення звичайно необхідних мір для одержання товару.

Б.7. Повідомлення продавцю

 

У випадку, якщо покупець вправі визначити термін, протягом якого товар повинний бути відвантажений, і порт призначення - він зобов'язаний належним чином сповістити про це продавця.

А.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Продавець зобов'язаний негайно надати покупцю за свій рахунок звичайний транспортний документ, виписаний для погодженого порту призначення. Даний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, доказ про перевезення внутрішнім водяним транспортом) повинний поширювати свою дію на проданий товар, бути датованим у межах терміну, погодженого для відвантаження товару, і дати покупцю можливість одержати товар від перевізника в порту призначення, і, якщо не обговорене інше, дати покупцю можливість продати товар третьому обличчю під час транзитного перевезення шляхом передатного напису (оборотний коносамент) чи шляхом повідомлення перевізника. Якщо оформляється кілька оригіналів транспортного документа, покупцю повинний бути переданий повний комплект оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).

Б.8. Доказу постачання, транспортні документи чи еквівалентні електронні повідомлення

 

Покупець зобов'язаний прийняти передбачений статтею А.8. транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу.

А.9. Перевірка - упакування - маркірування

 

Продавець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4.

Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упакування), необхідну для організованого їм перевезення товару.

Упакування повинне бути маркіроване належним чином.

Б.9. Огляд товару

 

Покупець зобов'язаний нести витрати, зв'язані з будь-яким передзавантажуючим оглядом товару за винятком випадків, коли такий огляд потрібно проводити з владою країни експорту.

А.10. Інші обов'язки

 

Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і в країні походження товару, що можуть знадобитися покупцю для імпорту товару чи, у разі потреби, для його транзитного перевезення через треті країни. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.

Б.10. Інші обов'язки

 

Покупець зобов'язаний нести усі витрати й оплачувати збори, зв'язані з одержанням документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця по його вимозі всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.