Група 93

 

  Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

     Примітки:

     1. Ця група не включає:

     а) ініціювальні  заряди  та   капсули,   детонатори,   ракети
освітлювальні або протиградові та інші вироби групи 36;

     б) частини  та  приладдя загального призначення,  зазначені у
примітці 2 до розділу XV,  з недорогоцінних металів (розділ XV)  і
аналогічні вироби з пластмаси (група 39);

     в) танки  та  бронемашини  (броньова  машина піхоти) (товарна
позиція 8710);

     г) телескопічні приціли або інші оптичні пристрої для  зброї,
за винятком випадку,  коли вони не встановлені або не подані разом
із зброєю, для якої вони призначені (група 90);

     ґ) арбалети, луки та стріли для стрільби, зброя з запобіжними
наконечниками  для  спортзалів  для  фехтування та іграшкова зброя
(група 95);

     д) предмети  для  колекціонування  та  антикваріат   (товарна
позиція 9705 або 9706).

     2. У  товарній  позиції  9306  термін  "частини"  не  включає
радіонавігаційні прилади або радари товарної позиції 8526.

----------------------------------------------------------------------
     Код      |       Назва        |      Ставки мита, %      |Додат-
              |                    |--------------------------| кові
              |                    |префе-|пільгова |  повна  |  ОВО
              |                    | рен- |         |         |
              |                    |ційна |         |         |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
9301 00 00 00 |Зброя військова,    |      |   5     |  10     | шт
              |крім пістолетів,    |      |         |         |
              |револьверів та      |      |         |         |
              |холодної зброї      |      |         |         |
9302 00       |Револьвери та       |      |         |         |
              |пістолети, крім     |      |         |         |
              |зазначених у        |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |9303 або            |      |         |         |
              |підкатегорії        |      |         |         |
              |9304 00 00 00:      |      |         |         |
9302 00 10 00 |- калібру 9 мм або  |      |   5     |  10     | шт
              |більше              |      |         |         |
9302 00 90 00 |- інші              |      |   5     |  10     | шт
9303          |Інша зброя          |      |         |         |
              |вогнепальна та      |      |         |         |
              |аналогічні          |      |         |         |
              |вогнепальні засоби, |      |         |         |
              |що використовують   |      |         |         |
              |згоряння пороху     |      |         |         |
              |(наприклад,         |      |         |         |
              |мисливські рушниці  |      |         |         |
              |та карабіни,        |      |         |         |
              |вогнепальна зброя,  |      |         |         |
              |яка заряджається з  |      |         |         |
              |дула, ракетниці та  |      |         |         |
              |інші пристрої пуску |      |         |         |
              |сигнальних ракет,   |      |         |         |
              |пістолети та        |      |         |         |
              |револьвери для      |      |         |         |
              |стрільби холостими  |      |         |         |
              |патронами, пістолети|      |         |         |
              |для забою худоби, що|      |         |         |
              |стріляють стрижнями,|      |         |         |
              |лінемети):          |      |         |         |
9303 10 00 00 |- зброя вогнепальна,|      |  10     |  20     | шт
              |яка заряджається з  |      |         |         |
              |дула                |      |         |         |
9303  20      |- інші рушниці та   |      |         |         |
              |карабіни мисливські |      |         |         |
              |або спортивні, що   |      |         |         |
              |мають принаймні один|      |         |         |
              |гладкий ствол,      |      |         |         |
              |дробовики-рушниці:  |      |         |         |
9303 20 10 00 |- - з одним гладким |      |20 євро  |20 євро  | шт
              |стволом             |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
9303 20 30 00 |- - з двома гладкими|      |20 євро  |20 євро  | шт
              |стволами            |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
9303 20 95 00 |- - інші            |      |20 євро  |20 євро  | шт
              |                    |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
9303 30 00 00 |- інші рушниці та   |      |20 євро  |20 євро  | шт
              |карабіни мисливські |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |або спортивні       |      |         |         |
9303 90 00 00 |- інші              |      |  10     |  20     | шт
9304 00 00 00 |Інша зброя          |      |10 євро  |10 євро  | шт
              |(наприклад,         |      |за 1 шт  |за 1 шт  |
              |пружинні,           |      |         |         |
              |пневматичні чи      |      |         |         |
              |газові рушниці,     |      |         |         |
              |карабіни або        |      |         |         |
              |пістолети, кийки),  |      |         |         |
              |за винятком         |      |         |         |
              |класифікованої у    |      |         |         |
              |товарній позиції    |      |         |         |
              |9307                |      |         |         |
9305          |Частини та приладдя |      |         |         |
              |виробів товарних    |      |         |         |
              |позицій 9301-9304:  |      |         |         |
9305 10 00 00 |- до револьверів    |      |   5     |  10     | -
              |або пістолетів      |      |         |         |
              |- до рушниць або    |      |         |         |
              |карабінів товарної  |      |         |         |
              |позиції 9303:       |      |         |         |
9305 21 00 00 |- - гладкоствольні  |      |   5     |  10     | шт
9305 29       |- - інші:           |      |         |         |
9305 29 30 00 |- - - заготовки з   |      |   5     |  10     | -
              |дерева для прикладів|      |         |         |
              |рушниць             |      |         |         |
9305 29 95 00 |- - - інші          |      |   5     |  10     | -
9305 90       |- інші:             |      |         |         |
9305 90 10 00 |- - для бойової     |      |   5     |  10     | -
              |зброї товарної      |      |         |         |
              |позиції 9301        |      |         |         |
9305 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
9306          |Бомби, гранати,     |      |         |         |
              |торпеди, міни,      |      |         |         |
              |ракети, патрони та  |      |         |         |
              |інші снаряди і      |      |         |         |
              |боєприпаси для      |      |         |         |
              |ведення бойових дій |      |         |         |
              |та їх частини,      |      |         |         |
              |включаючи           |      |         |         |
              |мисливський дріб та |      |         |         |
              |пижі до патронів:   |      |         |         |
9306 10 00 00 |- патрони до        |      |   5     |  10     | тис. шт
              |пістолетів для      |      |         |         |
              |забивання стрижнів  |      |         |         |
              |або пістолетів для  |      |         |         |
              |забою худоби та їх  |      |         |         |
              |частини             |      |         |         |
              |- патрони для       |      |         |         |
              |гладкоствольних     |      |         |         |
              |рушниць або         |      |         |         |
              |карабінів та їх     |      |         |         |
              |частини;            |      |         |         |
              |кульки пневматичної |      |         |         |
              |зброї:              |      |         |         |
9306 21 00 00 |- - патрони         |      |  25     |  25     | тис. шт
9306 29       |- - інші:           |      |         |         |
9306 29 40 00 |- - - гільзи        |      |   5     |  10     | тис. шт
9306 29 70 00 |- - - інші          |      |  25     |  50     | -
9306 30       |- інші патрони та   |      |         |         |
              |їх частини:         |      |         |         |
9306 30 10 00 |- - до револьверів  |      |   5     |  10     | -
              |та пістолетів       |      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9302 або до         |      |         |         |
              |автоматів           |      |         |         |
              |(пістолетні патрони)|      |         |         |
              |товарної позиції    |      |         |         |
              |9301                |      |         |         |
              |- - інші:           |      |         |         |
9306 30 30 00 |- - - до бойової    |      |   5     |  10     | -
              |зброї               |      |         |         |
              |- - - іншої:        |      |         |         |
9306 30 91 00 |- - - - патрони     |      |  25     |  50     | тис. шт
              |центрального бою    |      |         |         |
9306 30 93 00 |- - - - патрони     |      |   5     |  10     | тис. шт
              |кільцевого          |      |         |         |
              |(бокового) бою      |      |         |         |
9306 30 98 00 |- - - - інші        |      |  25     |  50     | -
9306 90       |- інші:             |      |         |         |
9306 90 10 00 |- - для військових  |      |   5     |  10     | -
              |цілей               |      |         |         |
9306 90 90 00 |- - інші            |      |   5     |  10     | -
9307 00 00 00 |Шаблі (палаші),     |      |  15     |  30     | -
              |шпаги, багнети,     |      |         |         |
              |списи та інша       |      |         |         |
              |холодна зброя, їх   |      |         |         |
              |частини та футляри  |      |         |         |
              |(піхви) до неї      |      |         |         |